Писаренко Віктор Микитович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Захисту рослин

Посада: 

професор кафедри захист рослин, доктор сільськогосподарських наук

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Херсонський сільськогосподарський інститут (спеціальність – "Агрономія", кваліфікація - вченого агронома), (1979 р.)

Аспірантура: 

Всесоюзний науково-дослідний інститут кукурудзи (1972-1975)

Стажування: 

- Університет Вайнштефан Німеччина , Баварія ,2002 - кафедра екології та охорони навколишнього природного середовища Полтавського державного педагогічного університету ім.. В.Г. Короленка (2009 р.)

Підвищення кваліфікації: 

- Полтавська державна аграрна академія ІПО ПДАА з професійної підготовки дорадників (2007 р.) - Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва інститут післядипломної освіти (2009)

Здобутки: 

- одержання диплома доктора сільськогосподарських наук (1985 р.); - одержання атестата професора кафедри екології та ботаніки (1991 р.) - присвоєне Почесне звання "Заслужений діяч науки і техніки України" та обрано дійсним членом (академіком) Української Екологічної Академії наук (1995 р.)

Публікації: 

Має більше 200 наукових робіт, є автором 22 підручників і навчальних посібників та рекомендацій виробництву.
 - Защита озимой пшеницы от вредителей при интенсивных технологиях  Москва ВО, «Агропром-издат», 1989 г. 7,5 П.И. Сусидко
- Защита растений на приусадебных участках, коллективных садах и огородах без применения пестицидов  М. Россельхоз-издат, 1991 г. 4,2 П.И. Сусидко
- Охрана окружающей среды в сельском хозяйстве /уч. пособие/  К. «Урожай», 1991 г. 12,0 А.М. Куценко
 - Выращивание экологически чистой продукции в малых крестьянских и фермерских хозяйствах Киев, 1992 г. 2,1 А.М. Куценко
 - Екологічні основи раціонального природо-користування в аграрному виробництві  Київ, 1992 р. НМКВО 5,5 О.М. Куценко
  - Соціально-екологічні проблеми аграрної сфери виробництва Київ, 1992 р. 8,4 А.А. Герасимчук
- Агроекологія (підручник)  Київ “Урожай” 1995р. 15,3 О.М. Куценко
- Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи. (навч. посібник)  Полтава: Камелот, 2000 р. 16,4 П.В. Писаренко
- Захист рослин: екологічно обґрунтовані системи. Видання друге, перероблене та доповнене  Полтава: Вид-во “ІнтерГрафіка”, 2002 р. 20,9 П.В. Писаренко
- Агроекологія: теорія та практикум  Полтава: Інтер-Графіка. 2003 р. 10,9 П.В. Писаренко та інші
- Захист рослин: фітосанітарний моніторинг, методи захисту рослин, інтегрований захист рослин  Полтава. Камелот, 2007 р. 20,15 П.В. Писаренко
- Агроекологія  Полтава, Камелот, 2008 р. 20,3 П.В. Писаренко В.В. Писаренко
- Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур  Фірма «Інтас», Київ, 2010 р. 9,3 Й.Т. Покозій, С.В. Довгань
- Органічне землеробство: з досвіду ПП «Агроекологія» Шишацького району Полтавської області. Практичні рекомендації  Полтава, РВВ ПДАА, 2010 р. 8,3 С.С. Антонець, А.С. Антонець та ін.
- Сидеральні культури: практичні рекомендації  Полтава «Симон» 2,0 С.С,Антонець А.С. Антонець
- Моніторинг шкідників сільськогосподарських культур. Підручник  Київ: Аграрна освіта, 2010 9,3  І.Т. Покозій С.В.Довгань М.М. Доля
- Антонець Семен Свиридонович   ТОВ «Видавництво» «Зерно» 2015 18,5 А.С. Антонець
- Система органічного землеробства агроеколога Семена Антонця  Науково – практичне видання, Полтава 2017  5,1 А.С.Антонець.,Г.В.Лук’яненко.,
П.В.Писаренко
- Органічне землеробство для приватного сектора  Науково- популярне видання Полтава, 2017 5,8 П.В. Писаренко., С.В. Пономаренко., В.Ф. Шаповал

Обов'язки: 

завідувач кафедри Захист рослин

Факультети: