Писаренко Володимир Вікторович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

д.е.н., професор, завідувач кафедри

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул.. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра маркетингу, каб. 471

e-mail: volodymyr.pysarenko@pdaa.edu.ua ;   market_pdaa@ukr.net (в темі листа вказувати "Для Писаренка В.В.)

тел. 0532) 56-98-24

 

Ідентифікатори науковця:

 • Дата народження: 22 липня 1970 року.
 • Працює на посаді завідувача кафедри маркетингу з 2003 року.
 • Основні навчальні дисципліни: «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика», «Маркетинг підприємств малого бізнесу», «Маркетингові дослідження», «Світове сільське господарство та ЗЕД».
 • Науково-дослідна робота здійснюється за темами:
  1. Формування конкурентної стратегії підприємств АПК та регулювання цінової політики на ринку сільськогосподарської продукції (номер державної реєстрації 0110U002782).
  2. Організаційно-економічний механізм формування конкурентоспроможності агропромислового комплексу (номер державної реєстрації 0110U000835).
 • Захищено 7 кандидатів економічних наук. Здійснює керівництво 11 аспірантами та здобувачами наукового ступеня кандидата економічних наук. 

Писаренко В.В. є членом спеціалізованої вченої ради К 44.887.01 зі спеціальностей 08.00.03 – економіка та управління національним господарством і 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) у Полтавській державній аграрній академії. Науково-дослідна робота здійснюється за темою «Організаційно-економічний механізм забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК» (номер державної реєстрації 0104U002550) і є складовою тематичного плану НДР і ДКР (РК) Полтавської державної аграрної академії з проблеми «Маркетингове забезпечення ринку плодоовочевої продукції Лісостепової зони України» (номер державної реєстрації 0106U003955).

Освіта: 

У 1996 р. закінчив Полтавський державний сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Аграрний менеджмент» та здобув кваліфікацію економіст-організатор.

Аспірантура: 

 • Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.06.02 - підприємництво, менеджмент та маркетинг.
 • Тема дисертації: «Реалізація концепції соціально-етичного маркетингу в аграрній сфері».

Докторантура: 

 • Тема докторської дисертації: «Маркетинг овочевої продукції (методичні та практичні аспекти)»

Вчені звання: 

Доктор економічних наук, професор

Стажування: 

 • Штутгардський Університет (2000 р.);
 • Віденський університет біологічного землеробства (2001 р.);
 • Координатор Проекту аграрного маркетингу (2005 - 2007 р.);
 • Професійна підготовка дорадників, ПДАА (2007 р.)

Підвищення кваліфікації: 

Полтавський університет економіки та торгівлі, кафедра маркетингу, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 490037,
тема: «Маркетингова діяльність підприємства», 15.07.2009 р.
Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 897832, тема: «Впровадження інтерактивних технологій навчання при викладанні дисципліни «Маркетинг»», 21.03.2014 р.

Участь у семінарах: 

14 квітня 2015 року - семінар «Презентація підприємства та обговорення вимог до майбутніх співробітників» з випускником факультету економіки та менеджменту, фахівцем відділу постачання Полтавського олійноекстракційного заводу «Кернел груп» Висоцьким П.Г. Координатор: Писаренко В.В.

17 квітня 2015 року - семінар «Особиста ефективність та визначення свого майбутнього» за участю бізнес-тренера «Ощадбанку» Київського регіону Гайдара Д.М. Координатор: Писаренко В.В.

Публікації: 

Загальна кількість опублікованих статей – 67, в тому числі  фахових – 36.

Список публікацій: 

Обов'язки: 

 • завідувач кафедри маркетингу Полтавської державної аграрної академії;
 • заступник директора Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу з наукової роботи;
 • член вченої ради Полтавської державної аграрної академії;
 • член вченої ради факультету економіки та менеджменту ННІ економіки та бізнесу;
 • керівник наукового студентського гуртка кафедри – "Новітній маркетинг".

Факультети: