Романченко Юлія Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Бухгалтерського обліку та економічного контролю

Посада: 

доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю, каб. № 435, 

e-mail: iuliia.romanchenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавська державна аграрна академія, 2004 р. (спеціальність «Облік і аудит», кваліфікація – магістр з обліку.

Аспірантура: 

Аспірантура Полтавської державної аграрної академії (2004-2007 рр.), спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема кандидатської дисертації: «Управління економікою підприємств з виробництва і переробки соняшнику в умовах ринку».

Досвід роботи: 

 • 03.04.2003 р. – 31.08.2004 р. – рахівник паливного складу квартирно-експлуатаційного відділу м. Полтава Міністерства оборони України;
 • 01.09.2004 р. – 31.08.2008 р. – асистент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2008 р. – 31.08.2009 р. – старший викладач кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 08.09.2009 р. – 31.08.2019 р. – доцент кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;
 • 01.09.2019 р. – по теперішній час – доцент кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії.

Підвищення кваліфікації: 

 • ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування (м. Київ). Тема: «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності»». Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС № 00493706/001072-16 від 30.09.2016 р. (108 год./3,6 кредити).
 • Інститут післядипломної освіти ПДАА. Тема: «Теоретична підготовка з основ сільськогосподарського дорадництва». Свідоцтво про навчання сільськогосподарського дорадника (експерта-дораднка) № 402 від 24.05.2018 р. (36 год.).
 • Полтавська державна аграрна академія. Кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського експерта-дорадника № 50 від 30 жовтня 2019 р.
 • УО Гродненский государственный аграрный университет, кафедра бухгалтерского учета и контроля в АПК. Свидетельство о стажировке руководящих работников и специалистов № 0001217 от 01.01.2020 г. (160 год./5,3 кредити).

 

Здобутки: 

 • В 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності у спеціалізованій вченій раді Дніпропетровського державного аграрного університету Міністерства аграрної політики України. Диплом ДК № 048119 від 08.10.2008 р.
 • Асоційований член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України. Сертифікат № 100090 від 10.11.2010 р.
 • У 2011 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України присвоєно вчене звання доцента кафедри бухгалтерського обліку. Атестат доцента 12ДЦ № 025809 від 01.07.2011 р.
 • Асоційований член Української асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. Свідоцтво № 699 від 26.11.2019 р.
 • В 2020 році закінчила Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» та здобула кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність «Філологія» професійна кваліфікація «Магістр філології, філолог, викладач, перекладач (англійська мова)». Диплом М20 № 043907 від 31.01.2020 р.

Публікації: 

Список публікацій: 

Обов'язки: 

Заступник завідувача кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю з наукової роботи (на громадських засадах).

 

 

Факультети: