Ромашко Таміла Петрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Біотехнології та хімії

Посада: 

завідувач кафедри біотехнології та хімії, кандидат хімічних наук

Контактна інформація: 

Полтавський державний аграрний університет
Навчальний корпус №1
Кафедра біотехнології та хімії
Кабінет викладачів кафедри

e-mail: tamila.romashko@pdaa.edu.ua

 

Ідентифікатори науковця:

Викладає дисципліни на факультеті агротехнологій та екології

 1. Аналітична хімія (ББ 1 курс  денної форми навчання, ЗКР 2 курс денної форми навчання)
 2. Основи біоіндикації та біотестування (ББ 1 курс денної форми навчання)
 3. Неорганічна та органічна хімія (ББ 1 курс денної форми навчання)
 4. Фізико-хімічні методи аналізу (Агро 2 курс скороченого терміну навчання)
 5. Фізична і колоїдна хімія (Агро 1 курс скороченого терміну навчання)

факультеті технології виробництва та переробки продукції тваринництва

 1. Хімія (ТВППТ і ХТ 1 курс денної форми навчання)
 2. Харчова хімія (ХТ 1 курс денної форми навчання)
 3. Хімія  (ТВППТ 1 курс заочної форми навчання)

міжфакультетські дисципліни

       1. Методи оцінки якості грунтів

Освіта

Полтавський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Короленка, спеціальність «Педагогіка та методика середньої освіти. Біологія та хімія», кваліфікація вчитель біології-хімії (1996 р)

Аспірантура

Тема кандидатської дисертації «Спектральні властивості конформаційно мобільних в електронно-збудженому стані діамінобензо фенонів, фталімідвмісних біхромофорів та ексимерів пірену»,
спеціальність 02.00.04 – фізична хімія

Вчені звання

доцент

Досвід роботи

1999 - 2005 р.р. - асистент кафедри загальної та біологічної хімії ПДАА;
2005-2018 рр.- доцент кафедри загальної та біологічної хімії ПДАА

2018-2019 рр. -доцент кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова

2019 – завідувач кафедри біотехнології та хімії ПДАА

Знання мов

українська, російська, англійська зі словником

Стажування

З 28.05.2013 по 28.06.2013 р. пройшла стажування на кафедрі хімії та методики викладання хімії в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка, реєстраційний № посвідчення 78/01-60/25 від 27.06.2013 р.

З 14.05.2018 по 14.06.2018 р. пройшла стажування на кафедрі хімії та методики викладання хімії в Полтавському національному педагогічному університеті ім. В.Г. Короленка, реєстраційний № посвідчення 61/01-60/25 від 14.06.2018 р.

Участь у семінарах

 

 • 4-та Міжнародна науково-технічна конференція «Сенсорна електроніка та мікросистемні технології» (СЕМСТ-4).-Одеса, 28 черня-2 липня. 2010.
 • Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Хімія, екологія, освіта» ПДАА  2017 р., 2018р., 2019 р.
 • Всеукраїнська науково-методичної  iнтернет-конференція  « Проблеми інтеграції  природничих, технікотехнологічних  та гуманітарних дисциплін в підготовці фахівців у ВНЗ» ХНАДУ- 25-26 квітня 2017 р. м. Харків
 • Науково-методичні конференції ПДАА 2014р, 2015 р.
 • Регіональний семінар «Менделеєвські читання» Полтавський національний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка  в 2010 р., 2012 р., 2013 р.,2014 р., 2015р., 2016р.

Здобутки

 • В 2005р. захистила дисертацію у спеціалізованій вченій раді Інституту фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського НАН України, та отримала диплом кандидата хімічних наук.
 • Рішенням Атестаційної колегії в 2007р. присвоєно вчене звання доцента кафедри загальної та біологічної хімії.

Публікації

- видано близько 25 методичних праць. - за період роботи на кафедрі опубліковано понад 30 наукових статей і тез у співавторстві з іншими викладачами та науковцями.

Список публікацій: 

Факультети: