Савенкова Олена Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

старший викладач кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус № 4, кафедра гуманітарних і соціальних дисицплін, каб. 458, гуманітарний відділ, каб. 460.
olena.savenkova@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

      Google Академія (Олена Савенкова)
      ORCID ID (0000-0001-8115-9555)
      ResearcherID (Q-6763-2016)

Освіта: 

2000 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Дошкільне виховання, іноземна мова та література» та здобула кваліфікацію викладача дошкільної педагогіки і психології, вихователя дітей дошкільного віку з правом проведення занять німецькою мовою. 2003 р. закінчила Полтавський державний педагогічний університет ім. В. Г. Короленка за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова і література (німецька)» та здобула кваліфікацію вчителя німецької мови і зарубіжної літератури.

Досвід роботи: 

• 2001-2010 р.р. на посаді викладача;
• 2010-2019 р.р. на посаді старшого викладача;
• основні навчальні дисципліни: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Ділова іноземна мова», «Латинська мова», «Практичний курс другої іноземної мови (німецька)», «Переклад текстів аграрного спрямування англійською і німецькою мовами».

Знання мов: 

українська, німецька, російська.

Підвищення кваліфікації: 

2001 р. – складання кандидатського іспиту з філософії;
2003 р. – семінар для викладачів німецької мови «Management und Umwelt», м. Штуттгарт, університет Хоенхайм;
2004 р. – семінар для викладачів німецької мови «Textarbeit mit fachbezogenen Texten und Interneteinsatz», м. Полтава, Мовний центр ПДАА;
2005 р. – семінар для викладачів німецької мови «Musik im Unterricht – Lingo Raps, Lingo Tech Songs und vieles mehr», м. Полтава, Мовний центр ПДАА;
Жовтень 2005 р. – травень 2006 р. - інтернет-курс по підвищенню кваліфікації викладачів німецької мови «Multimedia-Führerschein D», Гете-інститут м. Москва;
2007 р. – семінар для викладачів німецької мови «Mediale Transformationen», м. Полтава, Мовний центр ПДАА;
2009 р. – семінар для викладачів німецької мови «Fehler und Fehlerkorrektur», м. Полтава, Мовний центр ПДАА;
2009 р. – семінар для викладачів німецької мови «Implementierung des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens für Sprachen», м. Полтава, Мовний центр ПДАА;
2009 р. – стажування на кафедрі іноземних мов Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка (посвідчення про підвищення кваліфікації № 06/01-52/32 від 24.12.2009 р.);
2011 р. – семінар для викладачів німецької мови з питань перекладу, Німецький центр Полтавського університету економіки і торгівлі за підтримки Інституту мов м. Кассель, Німеччина;
2011 р. – курси підвищення кваліфікації за програмою «Durchführung von Lese- und Hörverstehen in der Interrichtspraxis, Bearbeitung von Schaubildern, Schwerpunkte der deutschen Grammatik, Wortschatz», Сумський національний аграрний університет за підтримки університету Weihenstephan-Triesdorf, Німеччина;
2013 р. – стажування на кафедрі перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (довідка № 417 від 09.12.2013 р.);
2014 р. - семінар для співробітників навчально-методичних центрів Гете-Інституту в Україні, Дім Нюрнберга, м. Харків;
Липень 2014 р. – січень 2015 р. – стажування на кафедрі перекладу та іноземних мов Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» (посвідчення про підвищення кваліфікації № 7/28-16 від 23.02.2015 р.);
2016 р. – складання кандидатського іспиту з німецької мови; 
2016 р. – курси підвищення кваліфікації викладачів німецької мови, Гете-Інститут м. Швебіш Халль, Німеччина;
2017 р. – складання кандидатського іспиту з педагогіки.

Здобутки: 

Грамота Полтавської обласної державної адміністрації Департаменту освіти і науки за сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток аграрної освіти, підготовку кадрів для агропромислового комплексу області та з нагоди Дня знань (2008 р.). 

Публікації: 

• участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях;
• автор 10 наукових та 20 навчально-методичних праць.
Навчальні посібники:
Савенкова О. О. Воловик Л. Б. Lingua Latina. Навчальний посібник з дисципліни «Латинська мова» для здобувачів вищої освіти спеціальності «Ветеринарна медицина» / О. О. Савенкова, Л. Б Воловик, 2-ге видання. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 212 с.

Обов'язки: 

керівник Мовного центру гуманітарного відділу Полтавської державної аграрної академії.