Шевніков Микола Янаєвич

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

Професор кафедри рослинництва, доктор сільськогосподарських наук, професор

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 51,
м. Полтава, Україна, 36003
+38 (050) 6909249

e-mail: roslinnitstvo1@mail.ru

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

- Полтавський сільськогосподарський інститут, спеціальність – «Агрономія», кваліфікація – вчений агроном, 1980 р.;
- Кандидат сільськогосподарських наук з 1985 року. Дисертацію «Біологічне обґрунтування вирощування сої в суміші з кукурудзою, сорго і суданською травою на корм в умовах лівобережного Лісостепу України» захистив 25 червня 1985 року у спеціалізованій вченій раді К 020.22.01 в Українському науково-дослідному інституті рослинництва, селекції та генетики ім. В. Я. Юр’єва, номер диплома СХ № 008624. Вчене звання доцента кафедри рослинництва присвоєно 20 квітня 1993 року. Номер атестата – ДЦ № 003925.
- Доктор сільськогосподарських наук з 6 жовтня 2010 року. Дисертацію «Агроекологічні основи застосування біологічних, фізичних та хімічних засобів у технологіях вирощування сої ї в Лісостепу України» захистив 17 березня 2010 року у спеціалізованій вченій раді Д 64.366.01 в Інституті рослинництва УААН ім. В. Я. Юр’єва, номер диплома ДД № 008689. Вчене звання професора кафедри рослинництва присвоєно 19 січня 2012 року. Номер атестата - 12ПР № 007606.

Підвищення кваліфікації: 

 • кафедра рослинництва Харківського національного аграрного університет (2009 р.);
 • Університет BOKU (м. Відень), Інститут Цолікофен (Швейцарія) (2009 р.);
 • Національний університет біоресурсів і природокористування України (2011 р.).
 • Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою "Інноваційний розвиток системи аграрної освіти" (2015 р.)
 • Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і природокористування України за програмою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності" (2016 р.)

Здобутки: 

 • одержання диплома кандидата сільськогосподарських наук (1985 р.),
 • одержання атестата доцента кафедри рослинництва (1992 р.),
 • одержання диплома доктора сільськогосподарських наук (2010 р.),
 • одержання атестата професора кафедри рослинництва (2012 р.).

Публікації: 

видано 105 наукових праць, з них: 8 – монографій і навчальних посібників, 57 – статей у фахових виданнях,  5 – патентів України на корисну модель, 26 – методичних рекомендацій. 

Обов'язки: 

 • заступник завідувача кафедри рослинництва,
 • директор Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії,
 • член вченої ради академії,
 • член редакційної колегії з галузі «Сільське господарство» науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії»,
 • член спеціалізованої вченої ради Д 64.366.01 при Інституті рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України, м. Харків,
 • член спеціалізованої вченої ради К 55.859.03 при Сумському національному аграрному університеті та Полтавській державній аграрній академії МОН України, м. Суми,
 • член громадської регіональної експертної комісії ДАК в Полтавській області,  
 • голова ради директорів ВНЗ 1-2 рівнів акредитації Полтавської області.    

Факультети: