Шокало Наталія Сергіївна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

доцент кафедри селекції, насінництва і генетики, кандидат сільськогосподарських наук

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: natalia.shokalo@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

 

Освіта: 

Полтавський державний сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», кваліфікація «Вчений агроном» (1996 р.).

Аспірантура: 

Інститут зернового господарства УААН, м. Дніпропетровськ, спеціальність 06.01.05 – селекція і насінництво (сільськогосподарські науки) (1997-2000 р.).
Тема кандидатської дисертації: «Селекційна цінність форм гороху з різним типом стебла, листків і суцвіть у північному Степу України»,  ДК № 011663 (2001 р.)

Досвід роботи: 

 • 2001-2003 рр. – асистент кафедри землеробства і агрохімії;
 • 2003-2006 рр. – старший викладач кафедри землеробства і агрохімії;
 • 2006-2016 рр. – доцент кафедри землеробства і агрохімії;
 • 2011-2013 рр. – за сумісництвом науковий співробітник міжнародного наукового проекту «Р4Р»;
 • з 2017 року - доцент кафедри селекції, насінництва і генетики.

Стажування: 

• Курси підвищення кваліфікації: «Педагогічна майстерність викладача вищого навчального закладу», (2006 р.)
• Стажування з питань технології виробництва та управління в галузі рослинництва на базі АТЗТ «Агро-Союз» (2007 р.)
• отримання диплома доктора філософії ДК № 011663 (2008 р.)
• присвоєно вчене звання доцента кафедри землеробства і агрохімії ДЦ № 043336 (2015 р.)

Підвищення кваліфікації: 

 • Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Організація еколого-агрохімічних досліджень з метою вивчення агро-екологічного моніторингу земель України» з 29 липня по 29 серпня 2013 року, видано свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 83.
 • Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Картографування екологічних систем та ситуацій України»  з 21 жовтня по 21 листопада 2013 року, видано свідоцтво про підвищення кваліфікації СПК № 044014.

Публікації: 

• Видано близько 20 методичних праць;
• Опубліковано 28 наукових статтей і тез одноосібно та у співавторстві з іншими науковцями.

Обов'язки: 

 • Голова студентського наукового товариства академії (2002-2008 рр.);
 • Голова науково-методичної ради за напрямом підготовки 6.040106 – «Екологія, охо-рона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» (з 2013 р.);
 • Керівник академічної групи магістерського курсу;
 • Секретар вченої ради факультету агротехнологій та екології Полтавської державної аграрної академії з 2017 р.