Шульга Людмила Володимирівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

к.е.н., доцент

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул.. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, каб. 416

e-mail: ;  liudmyla.shulga@pdaa.edu.ua; market_pdaa@ukr.net (в темі листа вказувати "Для Шульги Л.В.)

 

Ідентифікатори науковця:

Викладає такі дисципліни: Біржова справа; Біржовий ринок; Конкурентоспроможність підприємства.

Науково-дослідна робота здійснюється за темами:
1. Формування конкурентної стратегії підприємств АПК та регулювання цінової політики на ринку сільськогосподарської продукції (номер державної реєстрації 0110U002782).
2. Організаційно-економічний механізм формування конкурентоспроможності агропромислового комплексу (номер державної реєстрації 0110U000835).

Освіта: 

Закінчила Полтавський держаний сільськогосподарський інститут в 1999 р, спец.: «Менеджмент організацій», кваліфікація – економіст-організатор

Аспірантура: 

Кандидат економічних наук 08.07.02 - економіка сільського господарства і АПК, доцент кафедри маркетингу. Тема дисертації: „Організаційно-економічний розвиток енергоощадження у виробництві молока”.

Вчені звання: 

Кандидат економічних наук, доцент

Стажування: 

кафедра маркетингу Полтавського університету споживчої кооперації України (2009 р.).

Підвищення кваліфікації: 

  • «Принципи та шляхи інтеграції вищих навчальних закладів Міністерства аграрної політики України в Європейський простір вищої освіти», Національний аграрний університет ННІ післядипломної освіти, м. Київ (2006 р.);
  • Полтавський університет економіки та торгівлі, кафедра маркетингу, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 559645,
  • 29.10.2009 р.
  • Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12 СПК 883445, тема: «Упровадження сучасних технологій навчання при викладанні дисциплін «Біржова справа» та «Управління конкурентоспроможністю підприємства»», 21.03.2014 р.

Публікації: 

Загальна кількість опублікованих статей – 35, у фахових виданнях – 32. ЗПриймає активну участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Обов'язки: 

  • керівник навчального відділу ПДАА