Тендітник Володимир Сергійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Технології переробки продукції тваринництва

Посада: 

Кандидат с.-г. наук, доцент, завідуючий кафедрою «Технології переробки продукції тваринництва», професор ПДАА

Контактна інформація: 

Нагороджений медаллю «Ветеран труда», «Знаком Пошани» і Грамотою Верховної Ради Української РСР.

Освіта: 

В 1961 році закінчив Харківський зооветеринарний інститут, спеціальність «Зоотехнія».

Аспірантура: 

Кандидатську дисертацію на тему: «Состав, технологические свойства молока и качество сыра в зависимости от периода лактации коров» захистив в 1969 році і одержав направлення на роботу в Полтавський сільськогосподарський інститут.

Вчені звання: 

З 1972 року – доцент.

Підвищення кваліфікації: 

НУБіП .  Тема: "Інноваційні технології при викладанні дисципліни "Технологія молока і молочних продуктів" ", -  2014 рік 

Інститут свинарства і агропромислового виробьництва НААН України. Тема: "Інноваційні технології у галузі свинарства" - 40 годин (2016).

Публікації: 

За період наукової і педагогічної діяльності опублікував більше 60 наукових праць, в т. ч. «Практикум з технології виробництва, зберігання, переробки і стандартизації продукції тваринництва» (в співавторстві), монографію «Молоко: производство и переработка» (в співавторстві), дві типові Програми з дисциплін «Молочное дело» і «Молоко і молочні продукти» (в співавторстві), публікації методичного забезпечення.

Обов'язки: 

Читає лекції і проводить лабораторні заняття з дисциплін: - Вступ до спеціальності - Біохімія молока і молочних продуктів - Молоко і молочні продукти - Технологія молока і молочних продуктів

Факультети: