Терещенко Іван Олексійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Маркетингу

Посада: 

кандидат економічних наук, доцент кафедри

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус 4, кафедра маркетингу, каб. 472;

e-mail: ivan.tereshchenko@pdaa.edu.ua; ivan405@meta.ua

Тел. (0532) 56-98-24

 

Ідентифікатори науковця:

 • Дата народження: 25 січня 1986 року.
 • Працює на посаді доцента кафедри маркетингу з 1 вересня 2015 року.
 • Основні навчальні дисципліни: "Біржовий ринок, світове сільське господарство та ЗЕД", "Маркетинг", "Менеджмент та маркетинг у тваринництві", "Менеджмент та маркетинг у ветмедицині", "Менеджмент та маркетинг", "Контролінг", "Аграрна політика".
 • Науково-дослідна робота здійснюється за темами:
  1. Формування конкурентної стратегії підприємств АПК та регулювання цінової політики на ринку сільськогосподарської продукції (номер державної реєстрації 0110U002782).
  2. Організаційно-економічний механізм формування конкурентоспроможності агропромислового комплексу (номер державної реєстрації 0110U000835).

Освіта: 

У 2008 р. закінчив Полтавську державну аграрну академію за спеціальністю «Облік та аудит» та здобув кваліфікацію магістр з обліку.

Аспірантура: 

 • 2009 - 2012 рр.: аспірантура Полтавської державної аграрної академії за спеціальністю – 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
 • Тема дисертації: «Формування конкурентоспроможності продукції молочного скотарства сільськогосподарських підприємств».

Вчені звання: 

Кандидат економічних наук

Підвищення кваліфікації: 

Аспірантура, 2010 - 2012 рр. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, 03.06.2014 р.

Участь у семінарах: 

Загальна кількість конференцій, в яких брав участь викладач – 24.

Публікації: 

Загальна кількість опублікованих статей 19; у фахових виданнях – 12. Приймає активну участь у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Основні наукові праці представлені у доданому файлі.

Список публікацій: 

Обов'язки: 

 • заступник директора ННІЕБ з виховної роботи
 • заступник завідувача кафедри маркетингу з виховної роботи

Факультети: