Тимошенко Ігор Володимирович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Економіки та міжнародних економічних відносин

Посада: 

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та міжнародних економічних відносин

Контактна інформація: 

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4,
кафедра економіки та міжнародних економічних відносин, каб. 476
тел. (095) 507-57-40
igor.v.timoshenko@gmail.com

Дата народження: 29 травня 1989 року. Працює на посаді доцента кафедри  з 3 вересня 2018 року. Основні навчальні дисципліни: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна економіка».

Освіта: 

У 2011 р. закінчив Полтавський університет економіки і торгівлі за спеціальністю «Міжнародна економіка» та здобув кваліфікацію магістра з міжнародної економіки, отримавши диплом з відзнакою.

Аспірантура: 

У 2017 р. у Харківському національному університеті ім. В.Н. Каразіна захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини та отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Досвід роботи: 

З грудня 2011 р. по серпень 2018 р. працював молодшим науковим співробітником Полтавського регіонального центру досліджень та сприяння розвитку кооперації Полтавського університету економіки і торгівлі.
Працював і навчався за кордоном (зокрема, у Німеччині та США).

з 1 вересня 2018 р. - доцент кафедри кафедри економіки підприємства

Знання мов: 

українська, російська, англійська, німецька.

Підвищення кваліфікації: 

У травні 2018 р. пройшов тест на знання англійської мови за  Міжнародною тестовою системою з визначення рівня володіння англійською мовою International English Language Testing System (IELTS) (рівень B2). Номер сертифіката: 18UA001358TYMI001G.

Публікації: 

Має понад 25 наукових публікацій у вітчизняних фахових та міжнародних виданнях.