Вакуленко Юлія Валентинівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Інформаційних систем та технологій

Посада: 

доцент кафедри

Контактна інформація: 

каб. 207, 404
e-mail: iuliia.vakulenko@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 60-82-31

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка, 2002 р. (спеціальність „Педагогіка і методика середньої освіти. Математика та основи економіки”, кваліфікація – вчитель математики та основ економіки)
Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, 2007 р. (спеціальність „Менеджмент організацій”, кваліфікація – менеджер-економіст)
Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії, 2010 р. (спеціальність „Економіка підприємства”, кваліфікація - спеціаліст з економіки підприємства)

Аспірантура: 

Інститут агроекології УААН, м. Київ, спеціальність 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки) (2005–2008 рр.). Тема кандидатської дисертації: „Обґрунтування екобезпечного ведення сільськогосподарської діяльності з використанням методів математичного моделювання (на прикладі Полтавської області)”

Вчені звання: 

доцент

Досвід роботи: 

18 років науково-педагогічного стажу

Участь у міжнародних проектах: 

 • Польсько-український проект з відновлювальних джерел енергії 
 • Польсько-український студентський клуб "Україна-Польща: студентські паралелі"
 • RITA "Study tour to Poland" (2010) 
 • Польсько-український проект "Жіноче підприємництво в сільській місцевості України" (2012)
 • ERASMUS+

Стажування: 

 • кафедра кібернетики та інформатики Сумського національного аграрного університету, 2009 р.
 • Стажування, Польща, м. Краків, Об’єднання шкіл електричних №1 (2013)

Підвищення кваліфікації: 

 • складання кандидатського іспиту з філософії (2002 р.);
 • складання кандидатського іспиту з англійської мови (2003 р.);
 • навчальний тренінг „Техника эффективного лоббирования для защиты интересов членов организации”, м. Київ, CEUME (2003 р.);
 • навчальний тренінг по системі „Парус Менеджмент–Маркетинг” (склала кваліфікаційний іспит та одержала сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення „Парус Менеджмент-Маркетинг” з правом викладання в навчальних закладах), м. Суми (2004 р.);
 • круглий стіл „Вивчення та узагальнення досвіду використання сучасних управлінських технологій навчальними закладами України”, м. Харків, CEUME, 2004 р.;
 • складання кандидатського іспиту з екології (2007 р.);
 • складання кандидатського іспиту з загального землеробства (2007 р.);
 • захист кандидатської дисертації за спеціальністю 03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки), Інститут агроекології УААН, м. Київ, ( 2008 р.);
 • спільний семінар Спецвузавтоматики і Microsoft „Office Professional Plus 2007 – комплекс офісних програм для підвищення ефективності роботи з інформацією в бізнесі” (2008 р.);
 • навчальний тренінг по системі „Парус Персонал” (склала кваліфікаційний іспит та одержала сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення „Парус Персонал” з правом викладання в навчальних закладах), м. Полтава (2012 р.);
 • підвищення кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», НУБіП ННІ післядипломної освіти, м. Київ (2014);
 • підвищення кваліфікації «Впровадження сучасних новітніх технологій навчання при викладанні дисциплін», НУБіП ННІ післядипломної освіти, м. Київ (2016);
 • підвищення кваліфікації «Психолого-управлінські засади розвиту конкурентоздатності освітніх організацій», Державний ВНЗ "Університет менеджменту освіти", Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти, м. Київ, 2017;
 • підвищення кваліфікації «НПП аграрних ВНЗ з використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі», НУБіП ННІ післядипломної освіти, м. Київ (2017);
 • навчання сільськогосподарського дорадника (експерта-дорадника), Інститут післядипломної освіти ПДАА, м. Полтава, 2018 р.;
 • тренінг підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, 2 квітня 2019 року (сертифікат щодо складання тесту серія ПК-21707620 №220/19);
 • курс "Експерт з акредитації освітніх програм: онлайн тренінг", 5 жовтня 2019 року (сертифікат);
 • кваліфікаційне свідоцтво сільськогосподарського дорадника, право здійснювати сільськогосподарську дорадчу діяльність з надання соціально-спрямованих дорадчих послуг з економіки, Полтава, 2019 р.

Участь у семінарах: 

 • Навчальний тренінг по системі „Парус Персонал” (склала кваліфікаційний іспит та одержала сертифікат користувача-методиста програмного забезпечення „Парус Персонал” з правом викладання в навчальних закладах) (2012)
 • Серія онлайн-семінарів «Ефективна робота з науковою інформацією: інструменти Web of Science», 29–31 травня 2019 року
 • Тренінг підготовки експертів із забезпечення якості вищої освіти, 6-7 листопада 2019 року
 • Серія онлайн-семінарів «Інструменти Clarivate для  ефективної наукової діяльності», 12–27 травня 2020 року
 • Серія онлайн-семінарів «Розширені можливості інформаційних інструментів Clarivate», 12–27 травня 2020 року
 • Серія онлайн-семінарів «Практичні рекомендації щодо публікацій в міжнародних журналах», 12–27 травня 2020 року
 • Плагіат і його наслідки для журналів, організацій та авторів, 2.06.2020 р.

Здобутки: 

 • одержання диплома кандидата сільськогосподарських наук (2008 р.);
 • одержання диплома доктора філософії (2009 р.).
 • одержання атестату доцента (2010 р.)
 • грамоти ПДАА за плідну працю із виховання студентської молоді, активну організаційну та наукову роботу
 • грамоти Департаменту освіти і науки Полтавської ОДА за розвиток національної освіти та підготовку фахівців

Публікації: 

видано близько 80 методичних праць, з яких 2 мають гриф Міністерства аграрної політики України, 4 – гриф Міністерства освіти і науки України, 1 - гриф Полтавської державної аграрної академії;

опубліковано понад 60 наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями, з них:

1. Шмиголь Ю.В. Оптимізація використання мінеральних добрив у агроекосистемах / Ю.В. Шмиголь, В.О. Красильний, В.М. Гончарова // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. - 2008. - № 1 (36). -Т. 10. - Ч. 1. - С. 489-496. Фахове видання.

2. Красильний В.О. Підвищення ефективності агротехнічних заходів шляхом оптимізації використання машинно-тракторного парку / В.О. Красильний, Ю.В. Шмиголь, О.М. Кощенко // Основи формування продуктивності сільськогосподарських культур за інтенсивних технологій вирощування : зб. наук. праць Уманського державного аграрного університету - Умань: Уманський ДАУ, 2008. - С. 689-697. Фахове видання.

3. Шмиголь Ю.В. Оптимальне поєднання галузей в умовах екобезпечного виробництва / Ю.В. Шмиголь, В.О. Красильний, О.М. Кощенко // Зб. наук. праць : за ред. М.І. Бахмата. - Кам’янець-Подільський, 2008. - Вип. 16. - Т.3. - С.392-395. Фахове видання.

4. Особливості програмування спеціальних додатків на мові Visual Basic, призначених для оптимізації управління фінансово-економічною та маркетинговою інформацією / [Копішинська О.П., Калініченко А.В., Шмиголь Ю.В., Трапікас А.В.] // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. - Вип. 82. - Харків: ХНТУСГ. - 2009. - С. 165-172. Фахове видання.

5. Ефективність використання інформаційних технологій в управлінні аграрним підприємством / [Кощенко О.М., Калініченко А.В., Шмиголь Ю.В., Протас Н.М.] // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького. - 2010. - Т. 12, № 1 (43). - С. 318-323. Фахове видання.

6. Навчальний посібник, затверджений МОН України. Курс лекцій з дисципліни “Економіко-математичне моделювання” / [Калініченко А.В., Костоглод К.Д., Протас Н.М., Шмиголь Ю.В.]. - Полтава: ПДАА, 2008. - 162 с.

7. Навчальний посібник, затверджений МОН України. Костоглод К.Д. Економічна інформатика / К.Д. Костоглод, А.В. Калініченко, Ю.В. Шмиголь. - Полтава: ПДАА, 2010. - 400 с.

8. Калініченко А.В. Прогнозування за допомогою функцій регресії / Калініченко А.В., Шмиголь Ю.В., Костоглод К.Д. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Вип. 104. – Харків: ХНТУСГ. – 2010. – С. 10–16

9. Калініченко А.В. Основні підходи до збереження та відтворення ґрунту / Калініченко А.В., Шмиголь Ю.В. // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка: Економічні науки. – Вип. 113. – Харків: ХНТУСГ. – 2011. – С. 42–50.

10. Копішинська О.П. Підтримка прийняття управлінських рішень на основі побудови імітаційних моделей діяльності підприємств / Копішинська О.П., Вакуленко Ю.В.  // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (4). – Т. 1. – Полтава: ПДАА, 2012. – С. 150–157.

11. Шульга Л.В. Підвищення якості університетської освіти: професійна та практична підготовка фахівців / Шульга Л.В., Бражник Л.В., Вакуленко Ю.В. // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. Вип. 1 (6). – Т. 2. – Полтава: ПДАА, 2013. – С. 335–338.

12. Вакуленко Ю.В. Моделювання як засіб підвищення продуктивності та прибутковості підприємства / Вакуленко Ю.В., Копішинська О.П. // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (Економічні науки). – № 2. – Т. 2. – Мелітополь: ТДАТУ, 2013. – С. 30–42.

13. Калініченко А.В. Еколого-економічні аспекти доцільності використання продукції рослинництва в альтернативній енергетиці / Калініченко А.В., Вакуленко Ю.В., Галич О.А. // Актуальні проблеми економіки (Науковий економічний журнал). - № 11 (161) 2014. – С. 202–208.

14. Antonina Kalinichenko Managing inetegrated systems of information streams within agrarian enterprises / Antonina Kalinichenko, Victor Sakalo, Olha Minkova, Yuliia Vakulenko // Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej, Zarządzanie. – Nr 21 (2016). – Częstochova, 2016. – P. 150–158.

15. Vakulenko Yu. V. The state and prospesta of development of alternative energy sources in Ukraine / Vakulenko Yu. V., Sakalo V. M., Minkova O, G., Lyashenko S. V., Kalinichenko A. V. // W Monografii: Odnawialne źródła energii: teoria i praktyka (tom 2) (pod red. P. Ratusznego i I. Petkun). Uniwersytet Opolski, 2017. - P. 132-143.

16. Вакуленко Ю. В. Стан державного регулювання у сфері енергетики з відновлювальних джерел / Вакуленко Ю. В., Сакало В. М., Мінькова О. Г. // Розробка та вдосконалення енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу альтернативних джерел енергії: [колективна монографія]. – П.: ТОВ НВП «Укрпромторгсервіс», 2017. – С. 243–253

17. Вакуленко Ю. В. Формування висококваліфікованого персоналу як засіб підвищення ефективності використання матеріально-технічного забезпечення / Ю. В. Вакуленко, С. С. Безрук, З. Д. Мельниченко. // Економічний форум. - 2018. - № 1. - С. 298-302.

18. Вакуленко Ю. В. Использование программы Forland для оптимизации управления / Ю. В. Вакуленко, Е. С. Михайлова, О. Г. Минькова // Труды "Автоматизированные системы управления". - 2018. - № 2 (26). - С. 70-73.

19. Вакуленко Ю. В. Системна характеристика управління конкурентоспроможністю підприємства / Ю. В. Вакуленко, А. С. Олійник, О. Є. Гевленко // Агросвіт. - 2018. - № 18. - С. 10-15.

20. Стратегічне управління персоналом як фактор зростання конкуректоспроможності підприємства. / [Галич О. А., Вакуленко Ю. В., Терещенко І. О., Крутько Т. В.] // Агросвіт. - 2019. - № 6. - С. 27-32. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.6.27

21. Вакуленко Ю. В., Олійник А. С., Чернега В. М. Роль маркетингової стратегії у розвитку аграрних підприємств. Агросвіт. 2019. № 21. С. 86–92. DOI: 10.32702/2306-6792.2019.21.86

22. Sakalo V., Minkova O., Lyashenko S., Vakulenko Y., Kalinichenko A. The role of technical services in management of innovation activities at Ukrainian agricultural enterprises. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie. 2019. № 35. P. 127-139

23. Zezekalo VK, Kulynych SM, Polishchuk AА, Kone MS, Avramenko NО, Vakulenko YV, Chyzhanska NV. Prevalence of chlamydia-related organisms with zoonotic potential in farms of the poltava region. Wiad Lek. 2020;73(6):1169-1172.

24. Михайлова О. С., Писаренко С. В., Вакуленко Ю. В. Використання програмних продуктів під час мотивації праці в галузі молочного скотарства. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 53. С. 109-114.

Список публікацій: 

Обов'язки: 

 • заступник завідувача кафедри інформаційних систем і технологій з навчальної роботи (2004–2008 рр.);
 • заступник декана факультету економіки та менеджменту з наукової роботи (2008–2009 рр.);
 • заступник декана факультету економіки та менеджменту (2009-2015 рр.);
 • заступник директора ННІ економіки та бізнесу з навчально-методичної роботи та практичної підготовки (2015-2016 рр.)
 • завідувач кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій (2015-2018 рр.)
 • керівник Навчально-наукового інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій (2018-2019 рр.)
 • керівник Навчально-наукового інституту комунікаційних та інноваційних освітніх технологій (з 2020 р.)