Воловик Лариса Борисівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Гуманітарних і соціальних дисциплін

Посада: 

доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін

Контактна інформація: 

Ідентифікатори науковця:

  Google Академія (Лариса Воловик)
  ORCID ID (0000-0002-0423-0917)
  ResearcherID (Q-6621-2016)

36003, Полтава, вул. Сковороди 1/3 ПДАА, корпус №4, кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін, ауд. 459

larysa.volovyk@pdaa.edu.ua

Освіта: 

Томський державний педагогічний інститут. Спеціальність: «Німецька та англійська мови», Кваліфікація: викладач німецької та англійської мов (1991 р.)

Вчені звання: 

Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.02.04 – германські мови. Тема дисертації: «Словотвірний потенціал префіксальних дієслівних економічних термінів у сучасній німецькій мові: структурно-семантичний і функціональний аспекти»

Знання мов: 

англійська, німецька

Стажування: 

Міжгалузевий інститут  післядипломної освіти. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (2017 р.)

Підвищення кваліфікації: 

Вищий навчальний  заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (2013 р.).
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського (2015 р.).

Публікації: 

Автор понад 40 наукових праць з романо-германської філології та методики викладання іноземної мови у ВНЗ.