Войтенко Світлана Леонідівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Розведення та генетики сільськогосподарських тварин

Посада: 

Завідувач кафедри розведення і генетики сільськогосподарських тварин, доктор сільськогосподарських наук, професор

Контактна інформація: 

36003, м. Полтава, вул. Сковороди 1/3, ПДАА, корпус №4, кафедра розведення і генетики сільськогосподарських тварин, каб. 443 кабінет

slvoitenko@ukr.net

svitlana.voitenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Google Академія (Войтенко Світлана)

ORCID ID (0000-0002-7196-8700)

Спеціалізація – розведення та селекція тварин. Член державної комісії Мінагрополітики України по атестації суб’єктів племінної справи в тваринництві. Плідно працює з виробничниками Волинської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Хмельницької областей та науковцями Інституту розведення і генетики тварин НААНУ, Інституту тваринництва степових районів „Асканія -Нова” НААНУ над проблемами удосконалення існуючих та збереження зникаючих порід. Має почесні грамоти Української академії аграрних наук, Мінагрополітики України, обласного управляння агропромислового комплексу полтавської ОДА, Полтавської державної аграрної академії.

Наукові розробки стосуються проблем удосконалення та збереження генофонду свиней, моніторингу галузі молочного та м'ясного скотарства. Найвагомішими результатами наукової діяльності є створення нових ліній та родин у миргородській породі свиней, нових племінних господарств по розведенню свиней локальних порід.

Розробник 7 державних стандартів України та ряду нормативних документів у тваринництві.

Освіта: 

Полтавський сільськогосподарський інститут (спеціальність – зоотехнія; кваліфікація - зооінженер)

Аспірантура: 

З 1990 по 1993 рр. навчалась в аспірантурі, при Інституті свинарства УААН, за спеціальності 06.02.01 – розведення, селекція та відтворення сільськогосподарських тварин. У 1994 році захистила кандидатську дисертацію: «Селекционно-генетическая характеристика свиней миргородской породы и использование их в сочетании с хряками отцовских форм», за спеціальністю 06.02.01 – розведення, селекція та відтворення сільськогосподарських тварин.

Докторантура: 

В 2008 р. захистила докторську дисертацію на тему: «Методи удосконалення свиней миргородської породи та збереження її генофонду», за спеціальністю 06.02.01 – розведення, селекція та відтворення сільськогосподарських тварин.

Підвищення кваліфікації: 

 • Національний університет біоресурсів і природокористування України ННІ післядипломної освіти – "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності", м. Київ (2014р.)
 • Підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівників за спеціальністю "Генетика", Інститут розведення і генетики тварин ім. М.В. Зубця, м. Чубинське, Київська область (2016 р.)
 • Підвищення кваліфікації за спеціальністю "Інноваційні технології у галузі свинарства", Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України, м. Полтава (2016 р.)
 • Підвищення кваліфікації за програмою "Розведення та селекція сільськогосподарських тварин", Інститут тваринництва НААН України, м. Харків (2016 р.)

Здобутки: 

 • одержання диплому кандидата сільськогосподарських наук (1995 р.)
 • одержання диплому старшого наукового співробітника (2001 р.)
 • одержання диплому доктора філософії (2004 р.)
 • одержання диплому доктора сільськогосподарських наук (2008 р.)
 • підготовлено 7 кандидатів сільськогосподарських наук, 2 аспіранти та 1 докторант проходять підготовку
 • одержання атестату професора (2013 р.)

Публікації: 

Опублікувала понад 200 наукових і науково-методичних праць, в тому числі книги: "Миргородська порода свиней: шляхи створення та сучасний стан", "Державна книга племінних тварин локальних порід свиней (миргородська, велика чорна)" І і ІІ томи, посібники "Генетика", "Технологія  продукції  молочного і м’ясного скотарства, свинарства і птахівництва", "Сучасні технології у свинарстві і птахівництві", методичні рекомендації "Селекційно-племінна робота у молочному скотарстві", практикум "Біотехнологія", практикум "Селекція сільськогосподарських тварин".

Обов'язки: 

 • куратор курсу
 • член Вченої ради Полтавської державної аграрної академії
 • Вченої та науково-методичної ради факультету ТВППТ
 • член редколегії журналів "Вісник Полтавської державної аграрної академії", "Розведення і генетика тварин"
 • член державної комісії по атестації суб’єктів племінної справи у тваринництві України
 • член спеціалізованої ради по захисту дисертацій