Яхін Сергій Валерійович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Галузеве машинобудування

Посада: 

Завідувач кафедри, доцент

Контактна інформація: 

Адреса: вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003,
навчальний корпус №3, 2-й поверх, каб. №309а

e-mail: sergii.iakhin@pdaa.edu.ua
тел. (0532) 56-96-87 (Деканат ІТФ)

Ідентифікатори науковця:


Освіта: 

Вищу освіту, за спеціальністю «Промислове та цивільне будівництво», здобув у Полтавському технічному університеті, який закінчив у 1995 році.

Аспірантура: 

У 2003 році захистивши дисертаційну роботу на тему «Згинальні несучі конструкції зі сталевих двотаврів із порожнинами заповненими бетоном», отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Докторантура: 


Вчені звання: 

Доцент

Досвід роботи: 

На факультеті працює з 2003 року. Викладає дисципліни: «Основи будівельної справи», «Деталі машин» (для ПМО), «Деталі машин» (для АІ), «Підйомно-транспортні машини», «Комп’ютерне проектування». Займається науковими дослідженнями за темою: «Дослідження напружено-деформованого стану інженерних конструкцій».

Знання мов: 

Досконало володіє українською та російською, англійська - зі словником

Стажування: 

З 5 по 31 травня 2009 року пройшов стажування в Полтавському університеті споживчої кооперації України на кафедрі загальноінженерних дисциплін.

Підвищення кваліфікації: 

З 14 по 25 вересня 2015 року підвищив кваліфікацію при Національному університеті біоресурсів і природокористування України у ННІ післядипломної освіти за темою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності".

Участь у семінарах: 

З 14 по 25 вересня 2015 року брав участь у семінарі за темою "Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності".

Здобутки: 


Публікації: 

В науковому доробку має патент: «Стале залізобетонна балка зі сталевого двотавра з порожнинами заповненими бетоном» та більше 40 наукових публікацій, навчальних посібників і методичних розробок.

Ідентифікатор науковця у Google Академія.

Обов'язки: 

Завідувача кафедри, дистанційне навчання кафедри. Член вченої ради академії, методичної та вченої рад інженерно-технологічного факультету.

Факультети: