Юрченко Світлана Олександрівна

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Селекції, насінництва і генетики

Посада: 

доцент кафедри, кандидат сільськогосподарських наук

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 58,

м. Полтава, Україна, 36003

e-mail: svitlana.iurchenko@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

Полтавська державна аграрна академія, 2002 р. Спеціальність «Агрономія», кваліфікація вчений агроном.
Інститут післядипломної освіти та дорадництва Полтавської державної аграрної академії (спеціальність «Облік і аудит»)

Аспірантура: 

аспірантура Полтавської державної аграрної академії (2004-2006 рр.). Тема кандидатської дисертації: «Селекційна цінність сортів пшениці м’якої ярої для Лісостепу України»

Досвід роботи: 

- 2003-2006 рр. – аспірант Полтавської державної аграрної академії;
- 2005-2006 рр.  – науковий співробітник лабораторії якості зерна ПДАА;
- 2006-2008 рр - асистент кафедри селекції, насінництва і генетики ПДАА;
- 2008-2010 рр. - старший викладач кафедри селекції, насінництва і генетики ПДАА;
- з 2011 року – доцент кафедри селекції, насінництва і генетики ПДАА;

Знання мов: 

укрїханська, російська, англійська

Стажування: 

  • Семінар „Психолого-педагогічне навчання для молодих викладачів”, ПДАА, м. Полтава (2008 р.);
  • семінар „Практичні аспекти впровадження технологій органічного землеробства та виробництва „екологічно чистої продукції” в Полтавській області”, ПДАА, м. Полтава (2008 р.).

Підвищення кваліфікації: 

  • Захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.05 – селекція рослин, Інститут рослинництва ім., В. Я. Юр’єва  УААН, м. Харків (2009 р.);
  • підвищення кваліфікації за спеціальністю “Генетика складних ознак та інформаційне забезпечення селекційних і генетичних досліджень”, Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет,  м. Дніпропетровськ  (2014 р.). 
  • підвищення кваліфікації за спеціальністю «Насінництво сільськогосподарських культур», Інститут свинарства і агропромислового виробництва НААН України,  м. Полтава. Посвідчення про підвищення ква-іфікації. Реєстраційний номер 11 від 7.03.2016 р.
  • Підвищення кваліфікації за спеціальністю «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», Національний університет біоресурсів і природокористування України, м. Київ. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/001138-16 від 30.09.2016 р.

Здобутки: 

- отримано диплом кандидата сільськогосподарських наук (2009 р.);

Публікації: 

- співавтор навчального посібника "Овочівництво з основами насінництва" (2011 р.);
- видано близько 12 методичних праць;
- опубліковано 17 наукових статей і тез у співавторстві з іншими науковцями.

Обов'язки: 

- куратор 3 групи 3 курсу факультету агротехнологій та екології;
- член всеукраїнського ГО «Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова»;
- заступник декана факультету агротехнологій та екології та завідувача кафедри селекції,насінництва і генетики з наукової роботи.