Жемела Григорій Пимонович

Фото, посада, контакти

Кафедра: 

Рослинництва

Посада: 

професор кафедри рослинництва, доктор сільськогосподарських наук, професор

Контактна інформація: 

вул. Сковороди 1/3, корп. 1, каб. 47,
м. Полтава, Україна, 36003
+38 (0532) 56-94-22
e-mail: grygorii.zhemela@pdaa.edu.ua

Ідентифікатори науковця:

Освіта: 

- Уманський сільськогосподарський інститут, спеціальність «Агрономія», Кваліфікація - «Вчений агроном-рільник» (1958).
- аспірантура у Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрових буряків, м. Київ, спеціальність 06.01.09 – рослинництво (1962-1965 рр.). Тема кандидатської дисертації: „Вплив попередників, добрив, строків сівби і збирання на технологічні якості зерна озимої пшениці в лівобережному Лісостепу України ”.
- доктор сільськогосподарських наук; СХ № 000404, 1982 р. Наукова спеціальність: 06.01.09 - рослинництво; професор кафедри рослинництва, ПР №000364, 1992р. Тема: «Научное обоснование агротехнических приемов улучшения качества зерна озимой пшеницы в Степи УССР», 1982 р.

Стажування: 

 кафедра рослинництва Харківського національного аграрного університету ім. В.В.Докучаєва (2009 р.)

Підвищення кваліфікації: 

  • захист кандидатської дисертації за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, 1965 р., м. Харків.
  • захист докторської дисертації за спеціальністю 06.01.09 – рослинництво, Всесоюзний селекційно-генетичний інститут, м. Одеса, 1981 р.
  • підвищення кваліфікації в Інституті післядипломної освіти та дорадництва Уманського національного університету садівництва, 2014 р.

Здобутки: 

  • одержання диплома кандидата сільськогосподарських наук (1965 р.)
  • одержання диплома доктора сільськогосподарських наук (1982р.).
  • за розробку і впровадження прогресивної технології вирощування інтенсивних сортів озимої пшениці в європейській частині СРСР у 1978 р. була присуджена Перша премія Ради Міністрів СРСР
  • у 1996 році за визначні наукові розробки одержав нагороду Ярослава Мудрого
  • у  1998 р. – відмінника освіти України
  • у  2003 р. - нагороджений Знаком Пошани.
  • у 2003р.- Бібліографічним інститутом США нагороджений Медаллю Честі.

Публікації: 

 видано 210 наукових праць, серед них – 10 книг, 1 підручник, 1 посібник,  9 монографій, 30 методичних розробок. Він автор 4 сортів озимої пшениці, 2 гібридів кукурудзи.

Обов'язки: 

 професор кафедри рослинництва.

Факультети: