Професорсько-викладацький склад ПДАА

Прізвище, ім'я, по батькові Кафедра
Щербакова Наталія Сергіївна Паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
Щетініна Тетяна Олексіївна Публічного управління та адміністрування
Юрченко Світлана Олександрівна Селекції, насінництва і генетики
Юхно Віктор Миколайович Технології переробки продукції тваринництва
Явтушенко Микола Миколайович Фізичного виховання та спорту
Якименко Микола Андрійович Гуманітарних і соціальних дисциплін
Якубенко Олена Павлівна Філософії, історії та педагогіки
Яловега Людмила Василівна Бухгалтерського обліку
Яснолоб Ілона Олександрівна Підприємництва і права
Яхін Сергій Валерійович Галузеве машинобудування

Сторінки