Професорсько-викладацький склад ПДАА

Прізвище, ім'я, по батькові Кафедра
Горпинченко Катерина Миколаївна Фінансів і кредиту
Грибовська Юлія Миколаївна Бухгалтерського обліку
Гринь Валентина Іванівна Організації обліку та аудиту
Давиденко Ірина Станіславівна Експлуатації машин та обладнання
Даниленко Вікторія Іванівна Маркетингу
Дегтярьова Лариса Миколаївна Інформаційних систем та технологій
Дедухно Алла Володимирівна Гуманітарних і соціальних дисциплін
Дем'яненко Наталія Василівна Підприємництва і права
Демиденко Леся Миколаївна Економіки підприємства
Дереза Владислав Вікторович Фізичного виховання та спорту
Дивнич Ольга Дмитрівна Економіки підприємства
Диченко Оксана Юріївна Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля
Дінець Ольга Миколаївна Селекції, насінництва і генетики
Дмитренко Надія Іванівна Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
ДМИТРИКОВ Валерій Павлович Технологій та обладнання переробних і харчових виробництв

Сторінки