Професорсько-викладацький склад ПДАА

Прізвище, ім'я, по батькові Кафедра
Давиденко Ірина Станіславівна Експлуатації машин та обладнання
Даниленко Вікторія Іванівна Маркетингу
Даценко Юлія Іванівна Підприємництва і права
Дегтярьова Лариса Миколаївна Інформаційних систем та технологій
Дедухно Алла Володимирівна Гуманітарних і соціальних дисциплін
Дейнека Тетяна Анатоліївна Економіки та міжнародних економічних відносин
Дем'яненко Наталія Василівна Підприємництва і права
Демиденко Леся Миколаївна Економіки та міжнародних економічних відносин
Дереза Владислав Вікторович Фізичного виховання та спорту
Дивнич Ольга Дмитрівна Економіки та міжнародних економічних відносин
Диченко Оксана Юріївна Екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля
Дінець Ольга Миколаївна Селекції, насінництва і генетики
Дмитренко Надія Іванівна Нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
ДМИТРИКОВ Валерій Павлович Технологій та обладнання переробних і харчових виробництв
Довгопол Володимир Федорович Хірургії та акушерства

Сторінки