07 липня 2017 року, протокол № 36

 

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 36 від 07 липня 2017 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

 (№, дата)

1.

Про урочистий випуск магістрів з економіки підприємства зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» заочної форми навчання; магістрів з менеджменту організацій і адміністрування, менеджерів (управителів) організацій зі спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) заочної форми навчання.

Доповідає Галич О.А., декан факультету економіки та менеджменту, доцент.

Витяг з протоколу № 36

від 07 липня 2017 року

№ 683-ст

від 07 липня

2017 року

№ 684-ст

від 07 липня

2017 року

2.

Про внесення змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії в 2017 році.

Доповідає Осташова В.О., відповідальний секретар приймальної комісії

Витяг з протоколу № 36

від 07 липня 2017 року

№ 170

від 10 липня

2017 року