Кафедри ПДАА

Факультет: Агротехнологій та екології
Кафедра екології, охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування
Кафедра загальної та біологічної хімії
Кафедра землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова
Кафедра рослинництва
Кафедра селекції, насінництва і генетики
Факультет: Ветеринарної медицини
Кафедра анатомії та фізіології тварин
Кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
Кафедра патологічної анатомії та інфекційної патології
Кафедра терапії
Кафедра хірургії та акушерства
Факультет: Економіки та менеджменту
Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра економіки підприємства
Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій
Кафедра іноземних мов та українознавства
Кафедра маркетингу
Кафедра менеджменту
Кафедра підприємництва і права
Факультет: Інженерно-технологічний
Кафедра безпеки життєдіяльності
Кафедра вищої математики, логіки та фізики
Кафедра загальнотехнічних дисциплін
Кафедра машини та обладнання агропромислового виробництва
Кафедра машиновикористання і виробничого навчання
Кафедра ремонту машин і технології конструкційних матеріалів
Факультет: Обліку та фінансів
Кафедра бухгалтерського обліку
Кафедра економічної теорії та економічних досліджень
Кафедра організації обліку та аудиту
Кафедра філософії, історії та педагогіки
Кафедра фінансів і кредиту
Факультет: Технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Кафедра годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин
Кафедра розведення та генетики сільськогосподарських тварин
Кафедра технології виробництва продукції тваринництва
Кафедра технології переробки продукції тваринництва
Кафедра фізичного виховання та спорту