Кафедри ПДАА

Факультет: Агротехнологій та екології
Кафедра біотехнології та хімії
Кафедра екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля
Кафедра захисту рослин
Кафедра землеробства і агрохімії ім. В.І.Сазанова
Кафедра рослинництва
Кафедра селекції, насінництва і генетики
Факультет: Ветеринарної медицини
Кафедра інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки
Кафедра нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин
Кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи
Кафедра терапії імені професора П.І. Локеса
Кафедра хірургії та акушерства
Факультет: Економіки та менеджменту
Кафедра публічного управління та адміністрування
Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин
Кафедра інформаційних систем та технологій
Кафедра маркетингу
Кафедра менеджменту
Кафедра підприємництва і права
Факультет: Інженерно-технологічний
Кафедра безпеки життєдіяльності
Кафедра галузеве машинобудування
Кафедра експлуатації машин та обладнання
Кафедра загальнотехнічних дисциплін
Кафедра технології та засоби механізації аграрного виробництва
Кафедра технології та обладнання переробних і харчових виробництв
Факультет: Обліку та фінансів
Кафедра бухгалтерського обліку та економічного контролю
Кафедра гуманітарних і соціальних дисциплін
Кафедра економічної теорії та економічних досліджень
Кафедра фінансів і кредиту
Факультет: Технології виробництва і переробки продукції тваринництва
Кафедра годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин
Кафедра технології виробництва продукції тваринництва
Кафедра технологій дрібного тваринництва
Кафедра фізичного виховання та спорту
Кафедра харчових технологій