Факультет обліку та фінансів

36002, м. Полтава

вул. Сковороди 1/3
Полтавська Державна аграрна академія
Деканат факультету Обліку та фінансів
тел. (0532) 50-24-79

e-mail: pdaa_fof@ukr.net

dekfof@pdaa.edu.ua 

                                                                                                     

Про факультет

Деканат

Декан факультету – кандидат економічних наук, доцент

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна

 

Спеціальності:

 

Інформація про зміст навчання здобувачів вищої освіти факультету

 

Навчається 1558 студентів: із них на - денній  653;

                                                           - заочній 908.

Професорсько-викладацький склад факультету 96 викладачів.

З них: 11 професорів та 56 доцентів, 12 докторів наук і 65 кандидатів наук.

 

За всіма спеціальностями факультету заняття проводяться за денною та заочною (дистанційною) формами.

До складу факультету входять кафедри:

Факультети: