Ректорат

Список членів ректорату Полтавської державної аграрної академії:

Аранчій Валентина Іванівна – ректор академії, к.е.н., професор
Писаренко Павло Вікторович –перший проректор, д.с.-г.н., професор
Костенко Олена Михайлівна – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., доцент
Горб Олег Олександрович – проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, к.с.-г.н., доцент
Чуга Василь Миколайович – проректор з адміністративно-господарської частини
Галич Олександр Анатолійович – декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент
Вараксіна Олена Вікторівна – директор Інституту післядипломної освіти
Коляденко Зоя Іванівна – начальник юридичного відділу
Лінська Світлана Павлівна – головний бухгалтер
Матюха Віктор Володимирович – голова профкому, доцент ПДАА
Овчарук Олена Михайлівна – начальник відділу кадрів
Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна – декан факультету обліку та фінансів, к.е.н., доцент
Поліщук Анатолій Анатолійович – декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, д.с.-г.н., професор
Маренич Микола Миколайович - декан факультету агротехнологій та екології, к.с.-г.н., доцент
Кулинич Сергій Миколайович - декан факультету ветеринарної медицини,  доктор ветеринарних наук, професор
Дудніков Ігор Анатолійович – декан інженерно-технологічного факультету, к.т.н., доцент
Радочіна Юлія Ігорівна – Керівник підрозділу з організації виховної роботи
Шевніков Микола Янайович – директор аграрно-економічного коледжу ПДАА, д.с.-г.н., професор
Шульга Людмила Володимирівна – начальник навчального відділу
Осташова Валерія Олександрівна – відповідальний секретар приймальної комісії, к.ю.н., доцент
Бардіна Тетяна Олегівна – радник ректора з молодіжних питань
Анастасія Голос – голова студентської ради
Іллічова Наталія Вадимівна - Секретар ректорату

(на фото зліва на право)
Нижній ряд: Овчарук Олена Михайлівна, Шульга Людмила Володимирівна, Капаєва Людмила Миколаївна, Костенко Олена Михайлівна, Аранчій Валентина Іванівна, Дорогань Людмила Олександрівна, Линська Світлана Павлівна, Коляденко Зоя Іванівна.

Верхній ряд: Передера Сергій Борисович, Матюха Віктор Володимирович, Галич Олександр Анатолійович, Опара Микола Миколайович, Писаренко Павло Вікторович, Радочіна Юлія Ігорівна, Дудніков Ігор Анатолійович, Маренич Микола Миколайович, Шевніков Микола Янайович, Глазов Олександр Миколайович, Поліщук Анатолій Анатолійович, Чуга Василь Миколайович.