Ректорат

Список членів ректорату Полтавської державної аграрної академії:
 
Аранчій Валентина Іванівна – ректор академії, к.е.н., професор
 
Писаренко Павло Вікторович –перший проректор, д.с.-г.н., професор
Костенко Олена Михайлівна – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., доцент
Горб Олег Олександрович – проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, к.с.-г.н., доцент
Чуга Василь Миколайович – проректор з адміністративно-господарської частини
Коляденко Зоя Іванівна – начальник юридичного відділу
Лінська Світлана Павлівна – головний бухгалтер
Матюха Віктор Володимирович – голова профкому, доцент ПДАА
Овчарук Олена Михайлівна – начальник відділу кадрів
Кулинич Сергій Миколайович - декан факультету ветеринарної медицини,  доктор ветеринарних наук, професор
Радочіна Юлія Ігорівна – Керівник підрозділу з організації виховної роботи
Осташова Валерія Олександрівна – відповідальний секретар приймальної комісії, к.ю.н., доцент
Бардіна Тетяна Олегівна – радник ректора з молодіжних питань
Дмитро Томенко – голова студентської ради
Іллічова Наталія Вадимівна - Секретар ректорату
(на фото зліва на право)
Нижній ряд: Матюха Віктор Володимирович, Шульга Людмила Володимирівна, Голос Анастасія, Бардіна Тетяна Олегівна, Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, Осташова Валерія Олександрівна, Кулинич Сергій Миколайович.
Верхній ряд: Галич Олександр Анатолійович, Маренич Микола Миколайович, Чуга Василь Миколайович, Дудніков Ігор Анатолійович, Коляденко Зоя Іванівна, Поліщук Анатолій Анатолійович, Костенко Олена Михайлівна, Горб Олег Олександрович, Аранчій Валентина Іванівна, Писаренко Павло Вікторович, Линська Світлана Павлівна, Овчарук Олена Михайлівна, Вакуленко Юлія Валентинівна, Шевніков Микола Янайович, Іллічова Наталія Вадимівна, Радочіна Юлія Ігорівна.