Ректорат

Список членів ректорату Полтавської державної аграрної академії:

Аранчій Валентина Іванівна – ректор академії, к.е.н., професор
Писаренко Павло Вікторович –перший проректор, д.с.-г.н., професор
Костенко Олена Михайлівна – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., доцент
Горб Олег Олександрович – проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, к.с.-г.н., доцент
Чуга Василь Миколайович – проректор з адміністративно-господарської частини
Галич Олександр Анатолійович – декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент
Вакуленко Юлія Валентинівна – керівник Навчально-наукового інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій
Коляденко Зоя Іванівна – начальник юридичного відділу
Лінська Світлана Павлівна – головний бухгалтер
Матюха Віктор Володимирович – голова профкому, доцент ПДАА
Овчарук Олена Михайлівна – начальник відділу кадрів
Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна – декан факультету обліку та фінансів, к.е.н., доцент
Поліщук Анатолій Анатолійович – декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, д.с.-г.н., професор
Маренич Микола Миколайович - декан факультету агротехнологій та екології, к.с.-г.н., доцент
Кулинич Сергій Миколайович - декан факультету ветеринарної медицини,  доктор ветеринарних наук, професор
Дудніков Ігор Анатолійович – декан інженерно-технологічного факультету, к.т.н., доцент
Радочіна Юлія Ігорівна – Керівник підрозділу з організації виховної роботи
Шевніков Микола Янайович – директор аграрно-економічного коледжу ПДАА, д.с.-г.н., професор
Шульга Людмила Володимирівна – начальник навчального відділу
Осташова Валерія Олександрівна – відповідальний секретар приймальної комісії, к.ю.н., доцент
Бардіна Тетяна Олегівна – радник ректора з молодіжних питань
Анастасія Голос – голова студентської ради
Іллічова Наталія Вадимівна - Секретар ректорату

(на фото зліва на право)
Нижній ряд: Матюха Віктор Володимирович, Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, Костенко Олена Михайлівна, Аранчій Валентина Іванівна, Вараксіна Олена Вікторівна, Линська Світлана Павлівна, Чуга Василь Миколайович.

Верхній ряд: Іллічова Наталія Вадимівна, Радочіна Юлія Ігорівна, Шульга Людмила Володимирівна, Горб Олег Олександрович, Писаренко Павло Вікторович, Маренич Микола Миколайович, Овчарук Олена Михайлівна, Галич Олександр Анатолійович, Коляденко Зоя Іванівна, Дудніков Ігор Анатолійович, Поліщук Анатолій Анатолійович, Бардіна Тетяна Олегівна, Кулинич Сергій Миколайович.