Ректорат

Список членів ректорату Полтавської державної аграрної академії:
 
Аранчій Валентина Іванівна – ректор академії, к.е.н., професор
 
Галич Олександр Анатолійович – перший проректор, к.е.н., професор
Костенко Олена Михайлівна – проректор з науково-педагогічної роботи, д.т.н., професор
Горб Олег Олександрович – проректор з науково-педагогічної, наукової роботи, к.с.-г.н., доцент

Шаравара Тамара Олексіївна - проректор з науково-педагогічної роботи і перспективного розвитку, доктор історичних наук, професор

Чуга Василь Миколайович – проректор з адміністративно-господарської частини
Коляденко Зоя Іванівна – начальник юридичного відділу
Лінська Світлана Павлівна – головний бухгалтер
Матюха Віктор Володимирович – голова профкому, доцент ПДАА
 
Кулинич Сергій Миколайович - декан факультету ветеринарної медицини,  доктор ветеринарних наук, професор
Овчарук Олена Михайлівна – начальник відділу кадрів, к.е.н.
Радочіна Юлія Ігорівна – керівник підрозділу з організації виховної та іміджевої діяльності
Булах Тетяна Вікторівна - учений секретар
Шульга Людмила Володимирівна – керівник Навчально-наукового інституту забезпечення освітньої діяльності та якості освіти, к.е.н., доцент
Дорошенко Андрій Петрович – начальник навчального відділу, к.е.н., доцент
Осташова Валерія Олександрівна – відповідальний секретар приймальної комісії, к.ю.н., доцент
Шабельник Сергій – голова студентської ради
Іллічова Наталія Вадимівна - Секретар ректорату
(на фото зліва на право)
Нижній ряд: Матюха Віктор Володимирович, Шульга Людмила Володимирівна, Голос Анастасія, Бардіна Тетяна Олегівна, Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, Осташова Валерія Олександрівна, Кулинич Сергій Миколайович.
Верхній ряд: Галич Олександр Анатолійович, Маренич Микола Миколайович, Чуга Василь Миколайович, Дудніков Ігор Анатолійович, Коляденко Зоя Іванівна, Поліщук Анатолій Анатолійович, Костенко Олена Михайлівна, Горб Олег Олександрович, Аранчій Валентина Іванівна, Писаренко Павло Вікторович, Лінська Світлана Павлівна, Овчарук Олена Михайлівна, Вакуленко Юлія Валентинівна, Шевніков Микола Янайович, Іллічова Наталія Вадимівна, Радочіна Юлія Ігорівна.