Інженерно-технологічний факультет

 

ДЕКАН
кандидат технічних наук, професор


ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ФАКУЛЬТЕТУ


Інженерно-технологічний факультет закінчує готувати бакалаврів за напрямом підготовки 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» (галузь знань 1001 «Техніка та енергетика аграрного виробництва»).

З 2016 року на інженерно-технологічному факультеті готують бакалаврів та магістрів за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»).

З 2017 року на факультеті розпочато підготовку бакалаврів за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування» (галузь знань 13 «Механічна інженерія»).

Після успішного закінчення 4-х курсів на денній формі навчання (та 5-и курсів на заочній) студентам присуджують ступень вищої освіти «Бакалавр» та кваліфікацію фахівець з агроінженерії.

Фахівці даного профілю здатні виконувати найрізноманітніші професійні завдання та можуть займати первинні керівні посади із технічного забезпечення агропромислового виробництва.

Безпосередні обов'язки можуть стосуватися:

 • сільського господарства та пов'язаними з ним послугами;
 • надання послуг у рослинництві та тваринництві;
 • облаштування ландшафту;
 • змішаного сільського господарства;
 • ремонту, технічного обслуговування і монтажу машин та устаткування  для сільського та лісового господарства;
 • монтажу машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів;
 • ремонту і технічного обслуговування машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів.

У разі бажання студенти можуть продовжити навчання за ступенем вищої освіти «Магістр» (спеціальність 208 «Агроінженер»). Після успішного закінчення програми денної форми навчання у 1,5 роки (заочного 2 роки) студентам присуджують ступень вищої освіти «Магістр» та кваліфікацію інженер-дослідник з агроінженерії.

Кращі студенти мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі.

На факультеті навчається близько 1000 студентів стаціонарної та заочної форм навчання.

За час існування факультету підготовлено понад 5000 фахівців та інженерів. На Полтавщині немає жодного господарства чи підприємства агропромислового комплексу, де б не працювали випускники факультету. Їх можна зустріти майже в усіх областях України, а також як в близькому, так і в дальньому зарубіжжі.

Факультет пишається своїми випускниками:

 • Коросташовим Олександром Григоровичем – Героєм України, Заслуженим працівником сільського господарства України, кавалером багатьох орденів України, керівником СВК “Вітчизна” Котелевського району Полтавської області;
 • Андрієнком Володимиром Васильовичем – заступником голови державної адміністрації Полтавської області;
 • Перебийнісом Василем Івановичем – доктором економічних наук, професором;
 • Ківшиком Петром Андрійовичем – депутатом Верховної Ради, головою ради ВАТ “Облагропостач”;
 • Колотієм Віктором Івановичем – керівником підприємства “Агротехсервіс” Решетилівського району;
 • Прокопенком Олександром Івановичем – Заслуженим працівником сільського господарства України, керівником господарства “Рассвет” Машівського району;
 • Костюком Василем Григоровичем – директором Полтавської філії “Укрлізинг”;
 • Кучеренком Ігорем Борисовичем – директором Української універсальної біржі й багатьма іншими.

Цей список можна продовжувати і продовжувати...

Факультет постійно розвивається та оновлює свою матеріально-технічну базу. Зростає науково-педагогічний рівень викладачів. Удосконалюються існуючі та розробляються нові навчальні технології. Зміцнюються творчі зв’язки із науковцями навчальних закладів України, ближнього та дальнього  зарубіжжя. Посилюється втілення результатів наукових досліджень у виробництво. Зростає якість підготовки випускників.

Факультети: