Навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій

Інформація про зміст навчання здобувачів вищої освіти факультету економіки та менеджменту
Завідувач кафедри
Кафедра
доктор економічних наук, професор 

Економіки та міжнародних економічних відносин

доктор наук з державного управління, професор
доктор економічних наук, професор 
доктор економічних наук, професор 
кандидат технічних наук, доцент
доктор економічних наук, професор
Менеджменту