Матеріали науково-практичних конференцій

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (заочна форма) «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору»

Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу 16 – 17 травня 2018 р.

Матеріали шостої Міжнародної науково-практичної конференції  "Лікарське рослинництво: від досвіду минулого до новітніх технологій"

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Розвиток агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки»  «Agri-food market development under economy globalization conditions» 

Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»

Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу академії за підсумками наукових досліджень у 2016 році

Матеріали ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТОВОГО РИНКУ»

ПРОГРАМА ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТОВОГО РИНКУ»

Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції "Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності"

Матеріали конференції «Проблеми обліково-аналітичного забезпечення управління підприємницькою діяльністю»

Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегічні вектори соціально-економічного розвитку на мікро- та макрорівні».

Матеріали науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу академії за підсумками наукових досліджень у 2015 році