09 червня 2017 року, протокол № 26

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 26 від 09 червня 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск бакалаврів інженерно-технічного забезпечення агропромислового виробництва напряму підготовки 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» заочної форми навчання.
Доповідає Біловод О.І., заступник декана інженерно-технологічного факультету, доцент.
наказ №  526-ст
від 09 квітня
2017 року
2.
Про затвердження Правил прийому на навчання до Хорольського агропромислового коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор.
відсутній
3.
Про затвердження Правил прийому на навчання до Коледжу управління економіки і права Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор.
відсутній
4.
Про затвердження Правил прийому на навчання до Лохвицького механіко-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році. Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор.
відсутній
5.
Про затвердження Правил прийому на навчання до Березоворудського аграрного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
відсутній
6.
Про затвердження Правил прийому на навчання до Аграрно-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор.
відсутній
7.
Про затвердження Правил прийому на навчання до Хомутецького ветеринарно-технологічного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор.
відсутній
8.
Про затвердження Правил прийому на навчання до Лубенського фінансово-економічного коледжу Полтавської державної аграрної академії для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста в 2017 році.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор.
відсутній
9.
Про затвердження змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії в 2017 році.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
наказ № 152
від 22 червня
2017 року.