14 листопада 2018 року, протокол № 3

п/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 3 від 14 листопада 2018 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

 (№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.100102 – «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва».

Доповідає Овсієнко Ю.І., заступник декана інженерно-технологічного факультету, доцент.

Витяг з протоколу № 3 від 14 листопада 2018 року

№  1338-cт

від 14 листопада 2018 року

2.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за напрямами підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», 6.030508 – «Фінанси і кредит»; зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Доповідає Безкровний О.В., заступник декана факультету обліку та фінансів, доцент.

Витяг з протоколу № 3 від 14 листопада 2018 року

№  1335-cт

від 14 листопада 2018 року

№  1337-cт

від 14 листопада 2018 року

№  1336-cт

від 14 листопада 2018 року

3.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання зі спеціальності 204 «Технології виробництва і переробки продукції тваринництва».

Доповідає Поліщук А.А., декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, професор.

Витяг з протоколу № 3 від 14 листопада 2018 року

№  1348-cт

від 14 листопада 2018 року