24 лютого 2017 року, протокол № 20

 
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 20 від 24 лютого 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
 (№, дата)
1.
Про урочистий випуск магістрів з менеджменту організацій і адміністрування заочної форми навчання зі спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування» та магістрів з менеджменту організацій і адміністрування денної форми навчання зі спеціальності 8.03060101 – «Менеджмент організацій і адміністрування»
Доповідає Галич О.А., декан факультету економіки та менеджменту, доцент.
№  147-ст від
24 лютого 2017 року
№  149-ст від
24 лютого 2017 року
2.
Про урочистий випуск магістрів з економіки підприємства заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050401 – «Економіка підприємства» та магістрів з економіки підприємства денної форми навчання зі спеціальності 8.03050401 – «Економіка підприємства».
Доповідає Галич О.А., декан факультету економіки та менеджменту, доцент.
№  150-ст від
24 лютого 2017 року
№  148-ст від
24 лютого 2017 року
3.
Про урочистий випуск магістрів з адміністративного менеджменту денної форми навчання зі спеціальності 8.18010018 – «Адміністративний менеджмент».
Доповідає Галич О.А., декан факультету економіки та менеджменту, доцент.
№  146-ст від
24 лютого 2017 року
4.
Про урочистий випуск спеціалістів  інженерів-дослідників технічного забезпечення агропромислового виробництва заочної форми навчання зі спеціальності 7.10010201 – «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств»; магістрів інженерів-дослідників технічного забезпечення агропромислового виробництва денної форми навчання зі спеціальності зі спеціальності 8.10010201 – «Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств».
Доповідає Біловод О.І., заступник декана інженерно-технологічного факультету, доцент.
№  138-ст від
23 лютого 2017 року
№  151-ст від
24 лютого 2017 року
5.
Про урочистий випуск магістрів з обліку і аудиту денної форми навчання зі спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит»; магістрів з фінансів і кредиту денної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит».
Доповідає Канцедал Н.А., заступник декана факультету обліку та фінансів по денному навчанню, доцент.
№  145-ст від
24 лютого 2017 року
№  144-ст від
24 лютого 2017 року