26 березня 2019 року, протокол № 16

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 16 від 26 березня  2019 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1

Обрання за конкурсом на вакантну посаду керівника Навчально-наукового інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій:   Вакуленко Юлії Валентинівни, кандидата сільськогосподарських наук, доцента.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна комісія.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 174-к від

26 березня 2019 року

2

Обрання за конкурсом на вакантні посади професорів кафедр:  

  • економіки підприємства – Березіної Людмили Михайлівни, доктора економічних наук, професора;

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 177-к від

26 березня 2019 року

  • землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова – Крикунової Валентини Юхимівни, кандидата  хімічних наук, доцента;

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

175-к від

26 березня 2019 року

  • публічного управління та адміністрування (0,5 ст.) – Сьомича Миколи Івановича, кандидата наук з державного управління, доцента.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна комісія.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 176-к

26 березня 2019 року

3

Обрання за конкурсом на вакантну посаду доцента кафедри землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова Тараненка Сергія Володимировича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Постійна комісія вченої ради академії – атестаційна комісія.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 178-к

26 березня 2019 року

4

Про результати навчальної, методичної, фінансової діяльності Лохвицького механіко-технологічний коледжу Полтавської державної аграрної академії за 2018 рік та про перспективні напрями розвитку навчального закладу.

Доповідає – Корнієнко В.М., директор Лохвицького механіко-технологічного коледжу.

Запрошена особа атестаційною комісією вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній

5

Інформація про стан проведення навчальних та виробничих практик у 2018-2019 навчальному році та про перспективу в 2019-2020 навчальному році.

Доповідає – Шульга Л.В., доцент, начальник навчального відділу.

Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній

6

Звіт керівника виробничої практики Полтавської державної аграрної академії за 2017-2018 навчальний рік.

Доповідає – Браславець Т.М., керівник виробничої практики.

Запрошена особа комісією з питань освітньої діяльності.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

7

Про результати освітньої, наукової діяльності факультету агротехнологій та екології за 2017-2018 навчальний рік.

Доповідає – Маренич М.М., доцент, декан факультету агротехнологій та екології.

Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності, з питань наукової та інноваційної діяльності

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній

8.

Інформація з питань забезпечення закладами вищої освіти освітньої діяльності та якості вищої освіти.

Доповідає – Костенко О.М., доцент, проректор з науково-педагогічної роботи.

Постійна комісія вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній

9.

Різне

9.1

Про затвердження Положення про атестаційну комісію для проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності й обстеження інженерних систем.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

9.2

Про затвердження Освітньої програми підготовки фахівців із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем будівель і споруд, у тому числі, тестів для проведення кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

9.3

Про затвердження змісту науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуску № 1 за 2019 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 44 від

27 березня 2019 року

9.4

Про затвердження матеріалів акредитаційних справ Коледжу управління, економіки і права Полтавській державній аграрній академії, які містять звіти-самоаналізи за результатами освітньої діяльності відповідно до навчальних планів, освітньо-професійні програми, опис внутрішньої системи забезпечення якості освіти у коледжі, інформацію про відповідність державним вимогам щодо якісних характеристик підготовки фахівців, копії сертифікатів та документів, які підтверджують  право власності на об’єкти, з трьох освітньо-професійних програм:

  • освітньо-професійної програми «Фінанси і кредит» початкового рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
  • освітньо-професійної програми «Оціночна діяльність» початкового рівня вищої освіти галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
  • освітньо-професійної програми «Організація і технологія ведення фермерського господарства» початкового рівня вищої освіти галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія» освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній

9.5

Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Вакуумна техніка та технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», обсягом 67 с.

Під загальною редакцією кандидата технічних наук, доцента Арендаренка Володимира Миколайовича, професора кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній

9.6

Про затвердження до друку рукопису монографії «Управління розвитком сфери охорони здоров’я України», обсягом 236 с.

Автори: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавській державній аграрній академії;

Аль Ширафі Мохаммед Авад, доктор філософії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній

9.7

Про затвердження акредитаційної справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162 «Біотехнології та біоінженерія галузі знань 16 «Хімічна та біоінженерія» з ліцензованим обсягом освітньої діяльності 50 осіб.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній

9.8

Про затвердження Плану із наукової та науково-технічної діяльності Полтавської державної аграрної академії на 2019 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

9.9

Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт за кафедральними тематиками Полтавської державної аграрної академії на 2019 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

9.10

Про затвердження Тематичного плану науково-дослідних робіт, які будуть виконуватись за рахунок коштів замовників Полтавської державної аграрної академії на 2019 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

9.11

Про затвердження Порядку розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань вченою радою Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року

9.12

Про стан роботи Студентської ради Полтавській державній аграрній академії за 2018 рік.

Доповідає – Голос А.Е., голова студентського самоврядування, здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності «Менеджмент».

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній
9.13

Про затвердження кошторису Студентської ради Полтавській державній аграрній академії на 2019 рік.

Доповідає – Голос А.Е., голова студентського самоврядування, здобувач вищої освіти «Бакалавр» денної форми навчання, спеціальності «Менеджмент».

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

відсутній
9.14

Про затвердження Стратегії інтернаціоналізації Полтавської державної аграрної академії до 2025 року.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 16 від 26 березня 2019 року

№ 43 від

27 березня 2019 року