28 лютого 2017 року, протокол № 21

    
Питання порядку денного засідання вченої ради академії,
протокол № 21 від 28 лютого 2017 року
Рішення вченої ради академії
Наказ ректора академії
(№, дата)
1.
Обрання за конкурсом на вакантні посади декана:
­ факультету ветеринарної медицини – Кулинича Сергія Миколайовича, доктора ветеринарних наук, професора;
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 197-к
від 28.02.2017 р.
2.
Обрання за конкурсом на вакантні посади професорів кафедр:  
­ патологічної анатомії та інфекційної патології – Замазія Андрія Анатолійовича, доктора ветеринарних наук, професора.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 199-к
від 28.02.2017 р.
3.
Обрання за конкурсом на вакантні посади професорів кафедр:  
­ патологічної анатомії та інфекційної патології – Передери Жанни Олександрівни, кандидата ветеринарних наук, доцента.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 198-к
від 28.02.2017 р.
4.
Обрання за конкурсом на вакантні посади доцентів кафедр:
­ фінансів і кредиту – Борисової Ірини Сергіївни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 204-к
від 28.02.2017 р.
­ бухгалтерського обліку – Грибовської Юлії Миколаївни, кандидата економічних наук, доцента.
№ 205-к
від 28.02.2017 р.
­ ремонту машин і технології конструкційних матеріалів – Іванкової Олени Володимирівни, кандидата технічних наук, доцента;
№ 201-к
від 28.02.2017 р.
­ маркетингу – Комаріст Олени Іванівни, кандидата економічних наук, доцента;
№ 202-к
від 28.02.2017 р.
­ селекції, насінництва і генетики – Кулика Максима Івановича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента;
№ 200-к
від 28.02.2017 р.
­ економіки підприємства – Помаз Юлії Володимирівни, кандидата історичних наук, доцента;
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
№ 203-к
від 28.02.2017 р.
5.
Звіт про фінансову діяльність Полтавської державної аграрної академії за 2016 рік.
Доповідає Лінська С.П., головний бухгалтер
№ 203-к
від 28.02.2017 р.
6.
Звіт про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року.
Доповідає Шульга Л.В., доцент, керівник навчального відділу
Готує Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
№ 52
від 02.03.2017 р.
7.
Звіт про підсумки проведення наукової роботи академії за 2016 рік.
Доповідає Горб О.О., доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 52
від 02.03.2017 р.
8.
Звіт про результати роботи Ради молодих вчених академії за 2016 рік
Доповідає Зоря С.П., доцент, голова Ради молодих вчених
Готує Горб О.О.,  доцент, проректор з науково-педагогічної, наукової роботи
№ 52
від 02.03.2017 р.
9.
Звіт про результати діяльності факультету агротехнологій та екології за 2011-2016 роки.
Доповідає Маренич М.М., доцент, декан факультету агротехнологій та екології
Готує Костенко О. М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
відсутній
10.
Звіт про результати роботи Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва Полтавської державної аграрної академії за 2016 рік.
Доповідає Тищенко В.М., професор, Навчально-виробничого підрозділу із селекції та насінництва
відсутній
11.
Звіт про роботу приймальної комісії у 2016 році.
Доповідає Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії
№ 48
від 28.02.2017 р.
12.
Про внесення змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії у 2017 році, затверджених вченою радою академії 15 грудня 2016 року, протокол № 12 та ведених в дію наказом ректора академії № 201 від 15 грудня 2016 року.
Доповідає Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії
№ 49
від 28.02.2017 р.
13.
Різне
 
 
 
Вручення диплома почесного професора Полтавської державної агарної академії Цьові Андрію Олексійовичу, директору сільськогосподарського приватного підприємства «Нива» Шишацького району Полтавської області.
 
 
13.1
Про присвоєння звання почесного професора Полтавської державної агарної академії доктору філософії, професору Здіславі Дацко-Пікевич, ректору Університету Бізнесу в Домрові Гурнічей.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
відсутній
13.2
Про присвоєння звання почесного професора Полтавської державної агарної академії доктору економічних наук Рафалу Ренбіласу, експерту в сфері інвестиційного фінансування підприємств і продуктів фінансового ринку, уповноваженому представнику ректора Університету Бізнесу в Домрові Гурнічей професора Здіслави Дацко-Пікевич.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
відсутній
13.3
Про розгляд та затвердження Справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «бакалавр» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 75 осіб.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
13.4
Про затвердження та введення в дію освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» з 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
13.5
Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 126 «Інформаційні системи та технології» терміном навчання 4 роки із 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
13.6
Про затвердження до друку рукопису монографії «Перформативи в мові й мовленні (на матеріалі української мови)», обсягом 245 стр.
Автор: Дедухно Алла Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший викладач кафедри іноземних мов та українознавства Полтавської державної агарної академії.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
відсутній
13.7
Про затвердження до друку рукопису монографії «Трудоресурсний потенціал в ринковій економіці», обсягом 248 стр.
Автори: Макаренко Петро Миколайович, доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України,  завідувач, професор кафедри економіки підприємства Полтавської державної агарної академії;
Большая Оксана Вікторівна, кандидат економічних наук, заступник начальника навчально-методичного відділу Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка;
Пілявський Володимир Ілліч, докторант Міжнародного університету бізнесу і права.
відсутній
13.8
Про розгляд та затвердження змін до Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Полтавській державній аграрній академії.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
№ 52
від 02.03.2017 р.
13.9
Про розгляд та затвердження Положення про Всеукраїнські олімпіади Полтавської державної агарної академії для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти.
Доповідає Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії
№ 49
від 28.02.2017 р.
13.10
Про розгляд та затвердження Положення про спортивний клуб Полтавської державної агарної академії.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
№ 52
від 02.03.2017 р.
13.11
Про розгляд та затвердження Положення про аспірантуру і докторантуру Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
№ 52
від 02.03.2017 р.
13.12
Про зміну назви теми  кандидатської дисертації здобувачу вищої освіти доктора філософії  денної форми навчання кафедри землеробства і агрохімії Іванюку Сергію Олеговичу та затвердження її у наступній редакції: «Екологічна оцінка агроландшафтів лісостепу України (на прикладі Полтавської області)» зі спеціальності 201 «Агрономія».
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор Писаренко Павло Вікторович, професор кафедри землеробства і агрохімії Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
13.13
Про зміну назви теми  кандидатської дисертації аспіранту денної форми навчання кафедри фінансів і кредиту Калантирі Юлії Сергіївні та затвердження її у наступній редакції: «Організаційно-економічні засади розвитку агробізнесу з урахуванням екологічних норм в умовах глобалізації та євроінтеграції» зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
Науковий керівник – кандидат економічних наук, професор Аранчій Валентина Іванівна, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
13.14
Про зміну назви теми кандидатської дисертації аспіранту денної форми навчання кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи  Алєксєєвій Євгенії Олександрівні та затвердження її у наступній редакції: «Мелофагоз овець (поширення, патогенез, діагностика і лікування)» зі спеціальності 16.00.11 – паразитологія.
Науковий керівник –  доктор ветеринарних наук, професор Євстаф’єва Валентина Олександрівна, професор, завідувач, професор кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
13.15
Про зміну наукового керівника здобувачу вищої освіти доктора філософії денної форми навчання кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Коломаку Ігорю Олеговичу по темі: «Особливості патоморфологічного прояву бактеріозів голубів в умовах урбанізованих міст» зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»  та про призначення науковим керівником доктора ветеринарних наук, професора Скрипки Марини Вікторівни, завідувача, професора кафедри патологічної анатомії та інфекційної патології Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
№ 184-ст
від 01.03.2017 р.
13.16
Про затвердження до друку рукопису навчального посібника «Управління безпекою в бізнес-середовищі», обсягом 205 стр.
Автори: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії;
Дячков Дмитро Володимирович, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
13.17
Про затвердження до друку рукопису посібника «Учасницьке проектування розвитку громади», посібник для голів і депутатів місцевих рад, громадських активістів, обсягом 50 стр.
Автори: Іваніна Олександр Васильович, учасник Всеукраїнської мережі фахівців і практиків з регіонального і місцевого розвитку;
Малько Юлія Сергіївна, заступник голови Мачухівської сільської ради;
Лозинська Тамара Миколаївна, доктор наук з державного управління, професор, завідувач, професор кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
13.18
Про розгляд та затвердження Положення про комісію з біоетики.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
№ 52
від 02.03.2017 р.
13.19
Про включення до проекту тематичного плану науково-дослідних робіт Полтавської державної аграрної академії на 2017 рік тему прикладного наукового дослідження з номером державної реєстрації № 0117U00397: «Розробка оптимальних енергетичних систем з урахуванням наявного потенціалу відновлюваних джерел енергії в умовах Лісостепу України», що виконуватиметься за рахунок видатків загального фонду державного бюджету.
Науковий керівник – Писаренко П.В., доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії імені В.І. Сазанова, перший проректор Полтавської державної аграрної академії.
Доповідає Писаренко П.В., перший проректор, професор
№ 51
від 28.02.2017 р.
13.20
Про розгляд та затвердження Справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «бакалавр» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 25 осіб.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
13.21
Про затвердження та введення в дію освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» з 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
13.22
Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» спеціальності 202 «Захист і карантин рослин» терміном навчання 4 роки із 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
13.23
Про розгляд та затвердження Справи про розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти: для підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня «бакалавр» спеціальності 052 «Політологія» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» з ліцензованим обсягом освітньої послуги 50 осіб.
Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор
відсутній
13.24
Про затвердження та введення в дію освітньо-професійної програми здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 052 «Політологія» з 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
13.25
Про затвердження навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» спеціальності 052 «Політологія» терміном навчання 4 роки із 2017-2018 навчального року.
Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор
відсутній
13.26.
Про урочистий випуск магістрів з обліку і аудиту заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050901 – «Облік і аудит».
Доповідає Ватуля І.Д., заступник декана факультету обліку та фінансів по заочному навчанню, доцент.
№  172-ст
від  24.02.2017 р.
13.27.
Про урочистий випуск магістрів з фінансів і кредиту заочної форми навчання зі спеціальності 8.03050801 – «Фінанси і кредит».
Доповідає Ватуля І.Д., заступник декана факультету обліку та фінансів по заочному навчанню, доцент.
№  171-ст
від  24.02.2017 р.
13.28

Про зміну назви теми кандидатської дисертації аспіранту денної форми навчання (на умовах контракту) кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Пеньковському Валентину Сергійовичу та затвердження її в наступній редакції: «Формування та розвиток господарств сільського зеленого туризму» за зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Галич Олександр Анатолійович, професор кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає Писаренко П.В. – професор, перший проректор

відсутній