Екологічне рослинництво (ОПП)

         Інформаційний пакет програми спеціальності
Методичне забезпечення курсових робіт
Наскрізні програми практики
 
 
Освітньо-професійна програма
 
Програми атестаціії здобувача вищої освіти
Перелік навчальних дисциплін

Навчальні плани