Фахівці Центру зі сталого розвитку

Сьогодні, до роботи Ресурсного центру залучені студенти, аспіранти та викладачі академії. У кожного є своє бачення його діяльності, варіантів співпраці, та має відповідальність за певний напрям завдань. Головними особами у здійсненні успішного функціонування Ресурсного центру є:

Олександр Анатолійович Галич - к.е.н., доцент, Директор Навчально-наукового інституту економіки та бізнесу, декан факультету Економіки та менеджменту він же ініціатор створення даного Ресурсного центру, який одним із перших підписав угоду про співпрацю з даним Проектом та підтримує сталий розвиток і до сьогодні. являється офіційним координатором Ресурсного центру зі сталого розвитку при Полтавській державній аграрній академії.
Ханлар Зейналович Махмудов - д.е.н., професор, завідувач кафедри підприємництваі і права ПДАА, на базі якої і функціонує Ресурсний центр.Саме завдяки спільним зусиллям Олександра Анатолійовича і Ханлара Зейналовича, приміщення, де зараз знаходиться наш Ресурсний центр є відремонтованим, затишним та комфортним та пристосованим до творчих пошуків та плідної роботи наших студентів.
Наталія Василівна Дем'яненко - к.е.н., доцент, викладач кафедри підприємнцтва і права ПДАА, яка координує наукову роботу наших студентів.
Тетяна Олегівна Бардіна - старший викладач кафедри підприємництва і права, к.е.н., координує організаційну роботу Ресурсного центру зі сталого розвитку при Академії.
Євген Олегович Кончаковський - к.е.н., доцент, викладач кафедри економічної теорії та економічних досліджень ПДАА, який займається роботою створеного в академії Дебатного клубу.
Калініченко Володимир Миколайович - к.с.-г.н., доцент, керівник лабораторії відновлювальних джерел енергії, доцент кафедри екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля, займається проблематикою відновлювальних джерел енергії.
  Бут Галина Геннадіївна - координатор Проекту у Полтавській області, яка є постійним учасником всіх заходів, які проходять в академії та стосуються роботи нашого Ресурсного Центру.
  Віталіна Миколаївна Старчик - координатор Проекту у Полтавській області, яка є постійним учасником всіх заходів, які проходять в академії та стосуються роботи нашого Ресурсного Центру.

Даний центр створений і успішно функціонує для студентів нашої академії, до послуг яких комфортне приміщення, постійні консультації провідних викладачів та науковців академії, сучасні друковані та електронні матеріали. Щомісяця активними учасниками нашого Центру випускається збірка матеріалів з переліком конференцій, соціальних та наукових конкурсів, корисних сайтів та посилань.