Інформація для студента та випускника

Шановний випускник
Полтавської державної аграрної академії!

У житті кожного успішного студента настає хвилюючий і в той же час радісний момент, коли він, успішно здавши державні іспити, отримує диплом про вищу освіту та готовий успішно працювати і робити свою кар’єру.
Але уже зараз, перед Вами постає питання працевлаштування, виникає безліч  запитань…

Випускники вищих навчальних закладів, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою різних освітньо-кваліфікаційних рівнів мають право на вільний вибір виду діяльності та місця роботи відповідно до здібностей і професійної підготовки з урахуванням особистих інтересів і суспільних потреб (окрім випадків, передбачених чинним законодавством: пільговий прийом, особливі вимоги до професійної діяльності тощо).

Постановою Кабінету Міністрів України № 992 від 22.08.1996 р. затверджено Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням, але Кабінетом Міністрів України 15 квітня 2015 року прийнято постанову № 216 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 1996 р. № 992», якою скасовано норму щодо обов’язковості  відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів та відшкодування ними вартості навчання. Зазначену постанову прийнято на реалізацію основних положень Закону України «Про вищу освіту».

Таким чином, відмінено будь-яку примусовість у працевлаштуванні і відтепер випускник має вільно обирати місце майбутньої роботи на підприємстві, в організації чи установі будь-якої форми власності. Скасовано, також, обов’язкове підписання тристоронніх угод, видачу випускникові направлень на роботу та довідок про самостійне працевлаштування.
В законі не зазначено, що вищий навчальний заклад зобов'язаний гарантувати випускникові його працевлаштування (в обов'язки закладу входить сприяння працевлаштуванню своїх випускників). Основним завданням, що стоїть перед вищими навчальними закладами, є здійснення освітньої діяльності.

З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України № 1662-VIII «Про внесення  змін до закону України «Про вищу освіту» щодо працевлаштування випускників», прийнятий Верховною Радою України 6 жовтня 2016 року.

Законодавчі зміни спрямовані на приведення окремих нормативно-правових актів у відповідність з нормами Конституції України в частині забезпечення конституційних прав громадянина на працю, що вільно ним обирається або на яку він вільно погоджується (стаття 43 Конституції України), на безоплатність вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах (стаття 53 Конституції України), а також норм щодо заборони примусової праці, визначених Конвенціями Міжнародної організації праці № 29 «Про примусову чи обов’язкову працю» 1930 року та № 105 «Про скасування примусової праці» 1957 року.

Законом № 1662-VIII скасовується обов’язкове відпрацювання випускниками вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалася за державним замовленням.

Передбачається, що випускники вузів вільні у виборі місця роботи (за винятком військових), а вузи не зобов’язані здійснювати їх працевлаштування.

Відповідно до Закону № 1662-VIII державні органи мають сприяти працевлаштуванню випускників вищих навчальних закладів надавати випускникам вищих навчальних закладів інформацію про наявність вакансій у складі юридичних осіб незалежно від форми власності та підпорядкування для можливого працевлаштування.

Враховуючи сучасні умови розвитку економіки України, в тому числі, значне зменшення державного сектору (від 0% до 30%, залежно від галузі економіки) керівництво вищих навчальних закладів, за умови відсутності запитів від державних підприємств, може сприяти працевлаштуванню випускників на підприємства, установи та організації інших форм власності, оскільки вони теж є платниками податків і вносять внесок у розвиток України.

Реєстрація молодих фахівців у державній службі зайнятості здійснюється за місцем постійного проживання у порядку, визначеному законодавством про зайнятість населення.