Історія факультету агротехнологій та екології

Це один з найстаріших факультетів університету. Становлення його припадає на 1920-ті роки. За 100 років існування на факультеті  підготовлено понад 8000 вчених агрономів. Факультет має сертифікат про Державну акредитацію (IV рівень) Міністерства освіти і науки України №177058 від 20.07.2004 р.
 
Факультет очолює доктор сільськогосподарських наук, доцент Маренич Микола Миколайович.
 

Це - один з найстаріших факультетів академії, а нині університету. Протягом 1920-1930 років в інституті були різні факультети, спорідненої спеціалізації. Їх історію включає в себе історія сучасного агрофаку. Його фундація та становлення пов'язані з іменами соратників та співробітників академіка М.І. Вавилова, відомих науковців : В.І. Сазанова, Г.С. Оголевця, Д.О. Оглобліна, В.Ф. Ніколаєва.

З цього факультету, власне, й почала своє існування Полтавський державний аграрний університет – у 1920 році на базі вищої робітничої школі виник факультет Вищої робітничої школи з секціями: землеробства, тваринництва, садівництва та городництва. Було набрано 49 слухачів, навчання вели 21 викладач. Становлення факультету пов'язане з іменами соратників та співробітників академіка М.І. Вавилова, відомих науковців: В.І. Сазанова, Г.С. Оголевця, Д.О. Оглобліна, В.Ф. Ніколаєва.

В довоєнний період на агрономічному факультету працювали такі знані вчені, як Ф.І. Берглезов, О.О. Іллічевеький, С.О. Кушніренко, С.К. Руденко, М.М. Самбикін. У післявоєнний час з агрофаком зв'язали свою долю селекціонери, професори: Е.С. Гуржій та М.М. Чекалін, В.М. Рабінович; ґрунтознавці, професори М.Я. Гета, С.І. Ільменьов, Заслужений діяч науки і техніки Росії В.Д. Муха, землероби, професори М.І. Осадчий, О.В. Фісюнов, Г.А. Черемісінов, П.М. Чапко; агроекологи, професори В. Д. Мединець, В.І. Жарінов, ботанік, професор І.М. Голубинський. До речі, два останніх науковці є вихованцями нашого ж агрономічного факультету.

Далеко за межами України відоме ім'я академіка НАН України М.І.Гришка - видатного вченого-ботаніка, генетика і селекціонера, колишнього директора інституту ботаніки НАН України, засновника ряду наукових установ, серед яких найбільший у Європі Центральний ботанічний сад НАН України, який зараз носить ім'я вченого.

Ми пишаємося й іншими 10 випускниками-академіками та членами-кореспондентами різних академій України, Росії, Казахстану. Серед них такі відомі вчені, як член-кореспондент РАСХН, відомий селекціонер озимого жита, автор кращих його сортів А.О. Гончаренко; член-кореспондент АН Казахстану Л.Г. Добрунов; академік ВАСГНІЛ директор Всеросійського НДІ селекції і насінництва овочевих культур П.Ф. Сокол та інші.

Факультет закінчило більш як 150 докторів та кандидатів наук, серед яких такі відомі науковці, як директор інституту садівництва УААН П.В. Кондратенко, директор Устимівської дослідної станції рослинництва УААН М.В. Кір'ян та колишні керівники наукових установ директор інституту овочевих та баштанних культур УААН Г.Л. Бондаренко, директор інституту лікарських рослин УААН А.Г. Горбань; заступник директора інституту садівництва УААН В.М. Васюта, директор найстарішої в нашій країні Полтавської сільськогосподарської дослідної станції М.М. Опара.

Цілу плеяду відомих в Україні та за її межами селекціонерів виховав агрономічний факультет. Серед них - всесвітньовідомий учений-селекціонер В.Є. Козубенко. Автор унікальних сортів кукурудзи і такого її шедевру, як Буковинський ЗТВ. Крім нього слід відзначити докторів наук: О.Л. Зозулю, А.К. Лещенко, Д.Ф. Лихваря, О.С. Мусійка, О.Й. Оніщенка, О.О. Торопа; кандида¬тів наук : А.Г. Горбаня, Г.С. Горбаня, П.Т. Дробця, Б.С. Зінченка, В.Ф. Мусієнка, П.С. Рубеля та багатьох інших.

Всього ж нашими вихованцями створено більш як 60 сортів, 25 культур, в першу чергу - пшениці, кукурудзи, жита, тритикале, конопель, плодових та лікарських рослин.

Серед вихованців факультету багато лауреатів державних та академічних премій. Це зокрема, заслужені діячі науки України, професори С.І. Лебедєв та М.М. Ротмістров, І.Г. Шматько та інші знані науковці.

Серед випускників факультету багато державних діячів. Зокрема, з 1954 по 1961 рік Головою Ради Міністрів УРСР був Герой Соціалістичної Праці Н.Т. Кальченко. З 1965 по 1976 рік він був першим заступником голови уряду країни, в різні роки обіймав посади міністра радгоспів; сільського господарства; заготівель України. Заступником міністра сільського господарства України довгі роки працював А.Т. Гуленко, який потім став заступником міністра сільсько¬го господарства колишнього СРСР, головою "Союзхімії".

Але, звичайно, більшість випускників факультету працюють безпосередньо у сільськогосподарському виробництві. Багато з них здобули славу і шану своєю самовідданою працею. Так, звання Героя Соціалістичної Праці удостоєні К.І. Гулій, О.Є. Мілявський, І.В. Ропавка, Т.У. Савченко, Заслуженими працівниками сільського господарства України стали М.М.Борисенко, І.А. Вертебний, М.А. Іванина, І.В. Кочерга, П.П. Нестерець, В.А. Нутрієвський, П.А. Олійник, В.М. Шапран, О.Я. Яроменок, М.Г. Сукач, М.М. Опара, В.М. Тищенко та інші, Заслуженими агрономами - В.П. Ванцак, Г.М. Гавва, М.І. Кріпак, А.К. Лещенко. Високого звання Герой України удостоєна випускниця факультету Т.М. Корост

Микола Миколайович Гришко

 український ботанік, дійсний член Академії наук УРСР

 з 22 лютого 1939 року. Автор понад 50 праць з генетики, селекції, акліматизації та інтродукції рослин, проблем статі вищих рослин.

Василь Овсійович Козубенко

— український вчений-селекціонер 1963 — лауреат Ленінської премії, доктор сільськогосподарських наук (1959), професор (1967), Член-кореспондент ВАСГНІЛ (1959).

Лещенко Анастасія Кирилівна

Заслужений агроном УРСР. Кандидат сільськогосподарських наук. Селекціонер-генетик». учениця і соратник М.І. Вавилова, належала до вчених його школи.

Мусійко Олександр Самсонович

селекціонер, член-кореспондент ВАСГНІЛ. Закінчив Полтавський сільськогосподарський інститут (1927).

Від 1927 до 1939 року працював агрономом.

Від 1945 року працював у Всесоюзному селекційно-генетичному інституті в Одесі, спочатку науковим співробітником, у 1958–1972 роках — директором. 1973 року за станом здоров'я йде з посади директора, але залишається консультантом при інституті.

 

Лихвар Данило Федорович

Доктор с.-г н, професор, член-кореспондент Української академії сільськогосподарських наук

Директор Інституту агробіології АН УРСР (Львів) та НДІ землеробства і тваринництва західних регіонів УРСР

Сергі́й Іва́нович Ле́бедєв  

Доктор біологічних наук, професор фізіолог рослин, заст. директора з наук. роботи Центрального республіканського ботанічного саду АН України (1944–1949), педагог вищої школи, ректор Одеського державного університету. Дійсний член (1956) Української академії сільськогосподарських наук і її віце-президент (1959); доктор біологічних наук (1951); професор; Заслужений діяч науки УРСР

Ротмістров Михайло Миколайович

 

 український радянський мікробіолог, доктор біологічних наук (з 1951 року), професор (з 1952 року). Заслужений діяч науки УРСР (з 1978 року). Лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки (посмертно; 2000; за наукове обґрунтування, розробку та впровадження у практику новітніх біотехнологій очищення стічних і природних вод гідробіонтами, що розвиваються на волокнистих насадках)

Кальченко Никифор Тимофійович

 

·         міністр технічних культур УРСР;

·         з лютого 1947 року по 1950 рік — міністр радгоспів УРСР;

·         з квітня 1950 року по лютий 1952 року — міністр сільського господарства УРСР;

·         з травня 1952 року по 15 січня 1954 року — перший заступник голови Ради Міністрів УРСР;

·         з 15 січня 1954 року по лютий 1961 року — голова Ради Міністрів УРСР;

·         з лютого 1961 — заступник голови Ради Міністрів УРСР і міністр заготівель УРСР;

·         з березня 1962 року по лютий 1976 року — перший заступник Голови Ради Міністрів Української РСР, одночасно в березні 1962 — березні 1965 року — міністр виробництва і заготівель сільськогосподарських продуктів Української РСР.

Герой Соціалістичної Праці

Гончаренко Анатолій Олексійович

Доктор с.-г. наук (1985), професор (1995), академік РАСГН (1997), академік РАН (2013). Видатний вчений в галузі генетики, селекції і насінництва озимого жита

Добрунов Леонід Георгійович 

фізіолог рослин, доктор біологічних наук, професор, член-кореспонден  АН Казахської РСР

Кондратенко Петро Васильович

д.с.-г.н., професор, академік НААН,  директор Інституту садівництва НААН

Гулій Катерина Іванівна

агроном Миргородського міжрайонного об’єднання «Сортнсінняовоч», Герой Соціалістичної праці

Мілявський Олександр Юхимович

Директор радгоспу, Герой Соціалістичної праці

Ропавка Іван Васильович

Голова колгоспу, Герой Соціалістичної праці

Савченко Тетяна Устимівна

Герой Соціалістичної праці

Ведмідь Валерій Геннадійович

Засновник ФГ «Агросвіт СВ» Глобинського району

Кордубан Віктор Володимирович

Засновник ПП «Білоцерківська агропромислова група, Заслужений працівник промисловості України

Капленко Валерій Ілліч

Генеральний директор СТОВ “Воскобійники” Шишацького району, Заслужений працівник сільського господарства України, кавалер ордена “За заслуги” ІІІ ступеня, депутат обласної ради

 

Корост Тетяна Михайлівна

нагороджена орденом «Княгині Ольги» ІІІ ступеня (2003 р.), трудовою відзнакою Міністерства аграрної політики України «Знак Пошани» (2009 р.). Відзначена Української Православною Церквою знаком ордена «Свята Анна» IV ступеня (2002 р.), орденом Святої великомучениці Варвари (2004 р.). «Жінка третього тисячоліття» (2008 р.). Заслужений працівник сільського господарства України. Почесний громадянин Котельви (2008 р.). Герой України

Цьова Андрій Олександрович

Директор ПП «Нива» Шишацького району,

заслужений працівник сільського господарства, повний кавалер ордена «За заслуги»

Андрієнко Микола Іванович
голова СК "Радянський" Кобеляцького району

Цись Олександр Григорович

Директор Полтавської філії ПриватБанку.
закінчив агрономічний факультет у 1995 році.

Олександра Іванівна Шереметьєва

Голова Омельницької ОТГ , яка паралельно входить до Ради ЄС, має знаки пошани від Мінагрополітики та медалі від Президента.
Троян Григорій Іванович
Герой Соціалістичної праці, голова колгоспу ім. Чапаєва Недригайлівського району Сумської області

Лє́та Ілля́ Кузьми́ч
Командир 1672-го винищувально-протитанкового
артилерійського полку 1-го Українського фронту, Герой Радянського
Союзу.
голова ФГ "Златопіль" Глобинського району

Випускники минулих років