Наукові праці ПДАА. Серія: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

НАУКОВІ ПРАЦІ
Полтавської державної аграрної академії

Серія: ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

АРХІВ НОМЕРІВ

2011 2012
ВИПУСК 1 ВИПУСК 5
ВИПУСК 2  
ВИПУСК 3  
ВИПУСК 4  
Рік заснування: Видання засновано у 2011 році
Проблематика: висвітлення науково-теоретичних та практичних аспектів галузі ветеринарної медицини.
Свідоцтво про державну реєстрацію: наукового фахового видання «Вісник Полтавської державної аграрної академії» -
ПЛ № 970-277Р ПР від 10.06.2011 р.;
суб'єкта видавничої справи ПДАА - ДК № 2174 від 26.04.2005 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: -
Галузь науки: ветеринарні науки
Періодичність: 4 рази на рік
Мова видання: українська
Засновник: Полтавська державна аграрна академія
Редакційна колегія: Панікар І.І., к.в.н. (відповідальний редактор);
Дмитренко Н.І., к.в.н. (відповідальний секретар);
Бердник В.П., д.в.н.,
Євстаф'єва В.О., д.в.н.,
Замазій А.А., д.в.н.,
Каришева А.Ф., д.в.н.,
Киричко Б.П., д.в.н.,
Локес П.І., к.в.н.,
Передера С.Б., к.в.н.,
Скрипка М.В., д.в.н.
Адреса редакції: Полтавська державна аграрна академія
вул. Г. Сковороди, 1/3, м. Полтава, 36003, Україна
тел. +38(05322) 2-28-93
 e-mail:

 

Аудиторія: 

Діяльність: