Наукові школи

 
 

Керівник наукової школи

Науковий напрям діяльності

АРАНЧІЙ

ВАЛЕНТИНА ІВАНІВНА –

кандидат економічних наук, професор, Академік Академії наук вищої освіти України

Тема «Розвиток та підвищення ефективності тваринницьких підкомплексів агропромислового комплексу та їх фінансово-кредитне забезпечення»

Спеціальність:

08.06.01 – економіка підприємств і форми господарювання

051 Економіка

ПИСАРЕНКО

ВІКТОР МИКИТОВИЧ 

доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член Української екологічної академії наук

Тема «Органічне землеробство та екологічні методи захисту рослин»

Спеціальності:

03.00.16 – екологія  (сільськогосподарські науки)

16.00.10 – ентомологія (сільськогосподарські науки)

201 Агрономія

ПИСАРЕНКО

ПАВЛО ВІКТОРОВИЧ 

доктор сільськогосподарських наук, професор, дійсний член (академік) Інженерної академії України

Тема «Органічне землеробство»

Спеціальності:

06.01.01 – загальне землеробство

03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки)

201 Агрономія

ЖЕМЕЛА

ГРИГОРІЙ ПИМОНОВИЧ –

доктор сільськогосподарських наук, професор, академік Академії наук Вищої школи України

Тема «Удосконалення прийомів якості зерна»

Спеціальність:

06.01.09 – рослинництво

201 Агрономія

ТИЩЕНКО

ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ –

доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений працівник сільського господарства України

Тема «Селекція зернових культур»

Спеціальність:

06.01.05 – селекція і насінництво

201 Агрономія

МАКАРЕНКО

ПЕТРО МИКОЛАЙОВИЧ 

доктор економічних наук, професор, Заслужений працівник освіти і науки України,  член-кореспондент Української академії аграрних наук, дійсний член (академік) Академії економічних наук України

Тема «Обґрунтування і розробка концептуальних засад ринкової моделі аграрної економіки, її організаційно-правових форм та механізмів регулювання»

Спеціальність:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

051 Економіка

ПИСАРЕНКО

ВОЛОДИМИР ВІКТОРОВИЧ 

доктор  економічних наук, професор

Тема «Аграрний маркетинг»

Спеціальність:

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

051 Економіка

075 Маркетинг

МАРКІНА

ІРИНА АНАТОЛІЇВНА –

доктор економічних наук, професор, дійсний член (академік) Міжнародної академії кооперації, дійсний член Академії економічних наук України

Тема «Методологія та практика сучасного менеджменту»

Спеціальності:

08.00.03 - економіка та управління національним господарством

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)

073 Менеджмент

ПЛАКСІЄНКО

ВАЛЕРІЙ ЯКОВИЧ –

доктор економічних наук, професор, академік Української академії економічної кібернетики

Тема «Проблема організації та обліку використання виробничих ресурсів в агропромислових формуваннях різних форм власності при визначенні стратегії національної продовольчої безпеки України»

Спеціальність:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами(за видами економічної діяльності)

051 Економіка

МАРМУЛЬ

ЛАРИСА ОЛЕКСАНДРІВНА –

доктор економічних наук, професор

Тема «Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку сільських територій»

Спеціальності:

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

08.00.03 – економіка та управління національним господарством

051 Економіка

БЕРДНИК

ВАСИЛЬ ПЕТРОВИЧ –

доктор ветеринарних наук, професор

Тема «Розробка нових методів та препаратів на основі природних розсолів та мінералів для лікування сільськогосподарських тварин»

Спеціальність:

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія

211 Ветеринарна медицина

ГОРИК

ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ –

доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України

Тема «Створення новітніх композитних матеріалів на основі розробки некласичних моделей їх розрахунку для засобів механізації агропромислового комплексу»

Спеціальність:

01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла

113 Прикладна математика

ДУДНІКОВ

АНАТОЛІЙ АНДРІЙОВИЧ –

кандидат технічних наук, професор

Тема «Підвищення довговічності й надійності сільськогосподарської техніки, відновлення деталей вібраційним методом»

 

Спеціальність:

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

133 Галузеве машинобудування

СУКМАНОВ

ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

доктор технічних наук, професор,

Заслужений діяч науки і техніки України

Тема: Інноваційні техніка та технології харчових виробництв»

 

Спеціальності:

05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв;

05.18.16 – технологія харчової продукції

181 Харчові технології

133 Галузеве машинобудування