Наукові школи

 
 
Керівник наукової школи
Науковий напрям діяльності
кандидат економічних наук, професор,
Заслужений працівник освіти і науки України
Тема «Розвиток та підвищення ефективності тваринницьких підкомплексів агропромислового комплексу та їх фінансово-кредитне забезпечення»
Спеціальність:
08.06.01 – економіка підприємств і форми господарювання
051 Економіка
доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, член Української екологічної академії наук
Тема «Органічне землеробство та екологічні методи захисту рослин»
Спеціальність:
03.00.16 – екологія  (сільськогосподарські науки)
16.00.10 – ентомологія (сільськогосподарські науки)
201 Агрономія
доктор сільськогосподарських наук, професор
Тема «Органічне землеробство»
Спеціальність:
06.01.01 – загальне землеробство
03.00.16 – екологія (сільськогосподарські науки)
201 Агрономія
доктор сільськогосподарських наук, професор, академік АН «Вища школа» України
Тема «Удосконалення прийомів якості зерна»
Спеціальність:
06.01.09 – рослинництво
201 Агрономія
доктор сільськогосподарських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України
Тема «Селекція зернових культур»
Спеціальність:
06.01.05 – селекція і насінництво
201 Агрономія
доктор економічних наук, професор, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України, Заслужений працівник освіти і науки України
Тема «Обґрунтування і розробка концептуальних засад ринкової моделі аграрної економіки, її організаційно-правових форм та механізмів регулювання»
Спеціальність:
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
051 Економіка
доктор  економічних наук, професор
Тема «Аграрний маркетинг»
Спеціальність:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
051 Економіка
доктор економічних наук, професор
Тема «Методологія та практика сучасного менеджменту»
Спеціальність:
08.00.03 - економіка та управління національним господарством
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)
073 Менеджмент
доктор економічних наук, професор
Тема «Проблема організації та обліку використання виробничих ресурсів в агропромислових формуваннях різних форм власності при визначенні стратегії національної продовольчої безпеки України»
Спеціальність:
08.00.04 – економіка та управління підприємствами
051 Економіка
доктор економічних наук, професор
Тема «Фінансовий механізм забезпечення сталого розвитку сільських територій»
Спеціальність:
08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.03 – економіка та управління національним господарством
051 Економіка
доктор ветеринарних наук, професор, Відмінник аграрної освіти і науки України
Тема «Розробка нових методів та препаратів на основі природних розсолів та мінералів для лікування сільськогосподарських тварин»
Спеціальність:
16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія
211 Ветеринарна медицина
доктор сільськогосподарських наук, професор
 
Тема «Селекція та розведення сільськогосподарських тварин»
Спеціальність:
06.02.01 – розведення та селекція  тварин
204 Технологія переробки продукції тваринництва
доктор технічних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України, член Академії будівництва України та Міжнародної академії комп’ютерних наук і систем,
керівник Полтавського осередку Всеукраїнського наукового товариства з механіки руйнування
Тема «Створення новітніх композитних матеріалів на основі розробки некласичних моделей їх розрахунку для засобів механізації агропромислового комплексу»
Спеціальність:
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла.
113 Прикладна математика
кандидат технічних наук, член Національної редакційної колегії Всеукраїнського науково-технічного журналу «Вібрації в техніці та технологіях»
Тема «Підвищення довговічності й надійності сільськогосподарської техніки, відновлення деталей вібраційним методом»
 
Спеціальність:
05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
133 Галузеве машинобудування