Практична підготовка здобувачів на факультеті агротехнології та екології

Практична підготовка – одна із форм організації освітнього процесу на факультеті, яка здійснюється шляхом проведення практики відповідно до Положення про проведення практики студентів ПДАА.
 
Координатори практичної підготовки здобувачів на факультеті:
 
 спеціальність 201 Агрономія - Шакалій Світлана Миколаївна
 спеціальність 101 Екологія - Калініченко Володимир Миколайович
 спеціальність 202 Захист і карантин рослин - Коваленко Нінель Павлівна
 
Види практик:
  • навчальна
  • виробнича (професійна)
  • науково-дослідна
 
Практична підготовка студентів проводиться на базах практики, які забезпечують виконання студентами програм практики за освітніми рівнями бакалавр та магістр.
 
Формування переліку баз практик та розподіл студентів здійснюють кафедри факультету. Керівника виробничої практики погоджують з навчальним відділом.
 
На факультеті укладено угоди про співпрацю з понад 70 підприємствами, які мають високий ресурсний потенціал.
 
Налагоджено контакти щодо проведення спільних наукових досліджень та підвищення кваліфікації викладачів з університетом Хоенхайм м. Штуттгарт (Німеччина), Варшавським аграрним університетом (Польща), Дебреценським аграрним університетом (Угорщина).
 
Студенти мають широкі можливості для проходження практики та стажування в США, провідних країнах Європи.
 
Методичним забезпеченням практик є наскрізні програми, розроблені відповідно до освітньо-професійних програм і навчальних планів підготовки студентів відповідного ступеня вищої освіти та спеціальності.