Проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

 

Проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)».

 

Повідомляємо, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 18 вересня 2018 року № 1010 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2018/2019 навчальному році», та з метою підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка призначено базовим навчальним закладом із проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)».

Оргкомітет конкурсу запрошує студентів взяти участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю «Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)», якій включає наступні напрями досліджень:

  • Інженерія поверхні.
  • Технології проектування систем ремонтного виробництва.
  • Виробнича логістика в експлуатації продукції машинобудування.
  • Виробнича логістика в ремонті продукції машинобудування.
  • Контроль якості та забезпечення надійності мобільних машин.
  • Машини та обладнання деревооброблювальних підприємств.
  • Машини та обладнання садово-паркових господарств.
  • Машини та обладнання лісових господарств.
  • Проектування об’єктів агробізнесу.
  • Технічне оснащення об’єктів агробізнесу.

Для участі у ІІ турі Конкурсу, наукові роботи, оформлені згідно з Положенням про Конкурс, просимо направити до 10 лютого 2018 року (за поштовим штемпелем) на адресу університету:

 

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

Відповідальному секретарю конкурсної комісії

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за спеціальністю

«Галузеве машинобудування (машини аграрно-лісового та транспортного комплексів)»,

к.т.н., доценту Калініну Євгену Івановичу

вул. Алчевських 44, м. Харків, 61002

 

Звертаємо увагу, що наукові роботи студентів повинні бути оформлені відповідно до вимог Розділу ІІІ «Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 18 квітня 2017 року № 605 (Додатки 1, 2).

Додаткову інформацію можна знайти на сайті ННІ ТС ХНТУСГ імені Петра Василенка. У разі виникнення запитань, просимо звертатися до:

 

Голова комісії:

(057)700-38-88 – Нанка Олександр Володимирович, академік Української національної академії наук екологічних технологій, ректор ХНТУСГ ім. П. Василенка

 

Заступник голови:

(057) 732-79-22 – Сайчук Олександр Васильович, к.т.н., доцент, директор навчально-наукового інституту технічного сервісу

 

Відповідальний секретар конкурсної комісії:

(066) 255-12-54 – Калінін Євген Іванович, к.т.н., доцент