Реєстр положень про структурні підрозділи, затверджені рішенням вченої ради Полтавського державного аграрного університету, за 2021 рік

з/п
Назва положення (регламенту, правил, порядку)
Рішення вченої ради університету,
протокол засідання
 (№, дата, рік)
Наказ ректора університету про введення в дію
(№, дата)
1
2
3
4
1
Положення про вчену раду Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 244 від
31 серпня 2021 року
2
Регламенту підготовки та проведення засідань вченої ради Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 244 від
31 серпня 2021 року
3
Положення про вчену раду навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 244 від
31 серпня 2021 року
4
Положення про вчену раду інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету 
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 244 від
31 серпня 2021 року
5
Положення про вчену раду факультету обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 244 від
31 серпня 2021 року
6
Положення про вчену раду факультету агротехнологій та екології Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 244 від
31 серпня 2021 року
7
Положення про вчену раду факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету 
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 244 від
31 серпня 2021 року
8
Положення про вчену раду факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 244 від
31 серпня 2021 року
9
Положення про науково-методичну раду Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 244 від
31 серпня 2021 року
10
Порядок розгляду атестаційних матеріалів здобувачів вчених звань вченою радою Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
11
Положення про присвоєння звання «Почесний професор/Doctorus hononoris causa Полтавського державного аграрного університету»
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
12
Типового положення про наукову (науково-дослідну) лабораторію Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
13
Положення про наукову школу Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
14
Положення про організацію та проведення наукових заходів на базі Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
15
Положення про відділ з питань інтелектуальної власності Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
16
Положення про організацію наукової та науково-технічної діяльності в Полтавському державному аграрному університеті
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
17
Положення про навчально-науковий інститут економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
18
Положення про директорат навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
19
Про затвердження Положення про центр європейської освіти та іноземних мов Полтавського державного аграрного університету.
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 251 від
01 вересня 2021 року
20
Положення про конкурсний відбір на посаду директора фахового коледжу, що є відокремленим структурним підрозділом Полтавського державного аграрного університету.
Протокол № 1 від
30 серпня 2021 року
№ 255 від
01 вересня 2021 року
21
Положення про факультет обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
22
Положення про факультет агротехнологій та екології Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
23
Положення про факультет ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
24
Положення про інженерно-технологічний факультет Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
25
Положення про факультет технології виробництва та переробки продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
26
Положення про деканат факультету обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
27
Положення про деканат факультету агротехнологій та екології Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
28
Положення про деканат факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
29
Положення про деканат інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
30
Положення про деканат факультету технології виробництва та переробки продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
31
Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
32
Положення про стипендіальну комісію Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
33
Порядок підготовки, виготовлення та видачі академічних довідок Полтавським державним аграрним університетом
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
34
Положення про забезпечення права на вибір здобувачами вищої освіти навчальних дисциплін в Полтавському державному аграрному університеті
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
35
Положення про проведення практик студентів Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
36
Положення про організацію освітнього процесу і проведення поточного, семестрового контролю та атестації здобувачів вищої освіти із застосування дистанційних технологій у Полтавському державному аграрному університеті
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
37
Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Аграрно–економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 278 від
15 вересня 2021 року
38
Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Березоворудський фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 278 від
15 вересня 2021 року
39
Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного университету»
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 278 від
15 вересня 2021 року
40
Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 278 від
15 вересня 2021 року
41
Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж управління, економіки і права Полтавського державного аграрного університету»
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 278 від
15 вересня 2021 року
42
Положення про Відокремлений структурний підрозділ «Хомутецький фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету»
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 278 від
15 вересня 2021 року
43
Положення про омбудсмена учасників освітнього процесу Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
44
Положення про протидію булінгу (цькуванню) у Полтавського державному аграрному університеті
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
45
Положення про порядок вирішення конфліктних ситуацій у Полтавському державному аграрному університеті
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
46
Положення про психологічну службу Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
47
Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках  Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
48
Положення про навчально-науковий інститут комунікаційних та інноваційних освітніх технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
49
Положення про Обласний конкурс творчих робіт для школярів та юнацтва «Громада моєї мрії»
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
50
Положення про Конференцію трудового колективу Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
51
Положення про кафедру економіки та міжнародних економічних відносин навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
52
Положення про кафедру інформаційних систем та технологій навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
53
Положення про кафедру маркетингу навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
54
Положення про кафедру менеджменту навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
55
Положення про кафедру підприємництва і права навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
56
Положення про кафедру публічного управління та адміністрування навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
57
Положення про кафедру інфекційної патології, гігієни, санітарії та біобезпеки факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
58
Положення про кафедру нормальної і патологічної анатомії та фізіології тварин факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
59
Положення про кафедру паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
60
Положення про кафедру терапії імені професора П.І. Локеса факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
61
Положення про кафедру хірургії та акушерства факультету ветеринарної медицини Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
62
Положення про лабораторії навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій  Полтавського державного аграрного університету:
  • навчально-наукову лабораторію спеціальності «Економіка» кафедри економіки та міжнародних економічних відносин;
  • навчально-тренінгову лабораторію менеджменту кафедри менеджменту ім. І. А. Маркіної;
  • спеціалізовану комп’ютерну лабораторію 202 кафедри інформаційних систем та технологій;
  • навчально-тренінгову лабораторію імітаційного моделювання та реінжинірингу бізнес-процесів кафедри інформаційних систем та технологій;
  • спеціалізовану комп’ютерну лабораторію 208 кафедри інформаційних систем та технологій;
  • спеціалізовану комп’ютерну лабораторію 209 кафедри інформаційних систем та технологій;
  • спеціалізовану комп’ютерну лабораторію 212 кафедри інформаційних систем та технологій;
  • спеціалізовану комп’ютерну лабораторію 213 кафедри інформаційних систем та технологій;
  • навчально-дослідну лабораторію інтелектуальних систем, комп’ютерних мереж та інтернет речей кафедри інформаційних систем та технологій;
  • навчально-дослідну лабораторію Web-технологій та хмарних обчислень кафедри інформаційних систем та технологій
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
 
63
Положення про Центр підготовки користувачів інформаційної системи Soft.Farm кафедри інформаційних систем та технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
64
Положення про юридичну клініку Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
65
Положення про кафедру бухгалтерського обліку та економічного контролю факультету обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
66
Положення про кафедру гуманітарних і соціальних дисциплін факультету обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
67
Положення про кафедру економічної теорії та економічних досліджень факультету обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
68
Положення про кафедру фінансів, банківської справи та страхування факультету обліку та фінансів Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
69
Положення про кафедру біотехнології та хімії факультету агротехнологій та екології  Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
70
Положення про кафедру екології, збалансованого природокористування та захисту довкілля факультету агротехнологій та екології  Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
71
Положення про кафедру землеробства і агрохімії ім. В.І. Сазанова факультету агротехнологій та екології  Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
72
Положення про кафедру рослинництва факультету агротехнологій та екології  Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
73
Положення про кафедру селекції, насінництва і генетики факультету агротехнологій та екології  Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
74
Положення про кафедру захист рослин факультету агротехнологій та екології  Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
75
Положення про кафедру технології виробництва продукції тваринництва факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
76
Положення про кафедру харчових технологій факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
77
Положення про кафедру технологій дрібного тваринництва факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
78
Положення про кафедру годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
79
Положення про кафедру фізичного виховання і спорту факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
80
Положення про кафедру галузеве машинобудування інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
81
Положення про кафедру технології та обладнання переробних та харчових виробництв інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
82
Положення про кафедру загальнотехнічні дисципліни інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
83
Положення про кафедру технології та засоби механізації аграрного виробництва інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
84
Положення про кафедру безпека життєдіяльності інженерно-технологічного факультету Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 275 від
15 вересня 2021 року
85
Положення про приймальну комісію Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
86
Положення про апеляційну комісію Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
87
Положення про медичний огляд працівників Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
89
Положення про порядок проведення та реєстрацію інструктажів зі студентами, слухачами, аспірантами з охорони праці та життєдіяльності
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
90
Положення про порядок розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
91
Положення про розподіл обов’язків з питань охорони праці в Полтавському державному аграрному університеті
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
92
Положення про службу охорони праці Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
93 Положення про навчальну лабораторію технології виробництва продукції тваринництва кафедри технології виробництва продукції тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
94 Положення про навчальну лабораторію технології молока і молочних продуктів кафедри харчових технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
95 Положення про навчальну лабораторію технології м’яса і м’ясопродуктів кафедри харчових технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
96 Положення про навчальну лабораторію технохімічного і бактеріологічного контролю кафедри харчових технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
97 Положення про навчальну лабораторію технологій дрібного тваринництва кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
98 Положення про спеціалізовану комп’ютерну лабораторію 440 кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
99 Положення про спеціалізовану комп’ютерну лабораторію 507 кафедри технологій дрібного тваринництва Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
100 Положення про навчальну лабораторію фізико-хімічного аналізу кафедри годівлі та зоогігієни сільськогосподарських тварин Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року
101 Положення про міжкафедральну науково-дослідну лабораторію «Субкритичні технології у харчових виробництвах» кафедри харчових технологій Полтавського державного аграрного університету
Протокол № 2 від
15 вересня 2021 року
№ 276 від
15 вересня 2021 року