Реєстри видань, затверджених до друку рішенням вченої ради академії 2019 року

з/п

Вид видання

Назва та обсяг видання, автори

Надання грифу

«затверджено до друку»,

протокол засідання

 (№, дата, рік)

1

2

3

4

1

Колективна монографія

 «Безпека XXI століття: національні та геополітичні аспекти»  під загальною редакцією доктора економічних наук, професора Маркіної Ірини  Анатоліївни, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії, обсягом 771с.

Протокол № 14

 від 05 лютого 2019 року

2 Колективна монографія

«Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання», обсягом 279 с.

За редакцією: Горба Олега Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавської державної аграрної академії;

Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата  економічних наук Полтавської державної аграрної академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, старшого викладача кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 15

 від 28 лютого 2019 року

3 Збірник матеріалів конференції IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» (м. Полтава, 14-15 лютого 2019 року), обсягом  174 с.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

4 Випуск науково-виробничого фахового журналу

«Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 1 за 2019 рік.

 

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

5 Навчальний посібник

«Вакуумна техніка та технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», обсягом 67 с.

Під загальною редакцією кандидата технічних наук, доцента Арендаренка Володимира Миколайовича, професора кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

6 Монографія

«Управління розвитком сфери охорони здоров’я України», обсягом 236 с.

Автори: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавській державній аграрній академії;

Аль Ширафі Мохаммед Авад, доктор філософії.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

7 Навчальний посібник

«Облік, оподаткування та аудит» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми 071 «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 509 с.

Автори: Плаксієнко Валерій Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;

Верига Юстина Андріївна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Кулик Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Карпенко Євгенія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

8 Навчальний посібник

«Міжнародні фінанси» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», обсягом 128 с.

Автори: Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;

Дроботя Яна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

9 Збірник матеріалів конференції ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізацій ні виклики», м. Полтава, 23-24 квітня 2019 року, обсягом 428 с.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

10 Збірник матеріалів конференції ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні», м. Полтава, 18-19 квітня 2019 року, обсягом 100 с.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

11 Навчальний посібник

«Облікова політика підприємства» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми «Облік  і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік  і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 262 с.

Автори: Кулик Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії;

Левченко Зоя Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач, професор кафедри організації обліку та аудиту Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

12 Монографія

«Правове регулювання дрібного сільськогосподарського кредиту та його економічне значення на українських землях Російської імперії (1861-1917 р.р.)», обсягом 244 с.

Автор: доктор історичних наук, професор Якименко Микола Андрійович, професор кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 19

 від 28 травня 2019 року

13 Випуск науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 2 за 2019 рік.

Протокол № 23

 від 26 червня 2019 року

14 Практикум

«Українська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів аграрних закладів вищої освіти, обсягом 240 с.

Автори: Дедухно Алла Володимирівна, кандидат філологічних наук, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії;

Сизоненко Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри гуманітарних і соціальних дисциплін Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 23

 від 26 червня 2019 року

15 Навчальний посібник

«Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами» з дисциплін професійної підготовки для здобувачів вищої освіти степеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 258 с.

Автор: Грибовська Юлія Миколаївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 23

 від 26 червня 2019 року

16 Підручник

«Енергетичні культури» для здобувачів вищої освіти агрономічних, біотехнологічних та екологічних спеціальностей закладів вищої освіти, аспірантів, викладачів і спеціалістів аграрних підприємств, обсягом 300 с.

Автори: Курило Василь Леонідович, доктор сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН, професор кафедри сільськогосподарських машин Вінницького національного аграрного університету;

Кулик Максим Іванович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент, доцент кафедри селекції, насінництва і генетики Полтавської державної аграрної академії;

Калініченко Олександр Володимирович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємництва Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 23

 від 26 червня 2019 року