Реєстри видань, затверджених до друку рішенням вченої ради академії 2019 року

з/п

Вид видання

Назва та обсяг видання, автори

Надання грифу

«затверджено до друку»,

протокол засідання

 (№, дата, рік)

1

2

3

4

1

Колективна монографія

 «Безпека XXI століття: національні та геополітичні аспекти»  під загальною редакцією доктора економічних наук, професора Маркіної Ірини  Анатоліївни, завідувача, професора кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії, обсягом 771с.

Протокол № 14

 від 05 лютого 2019 року

2 Колективна монографія

«Природно-ресурсний та енергетичний потенціали: напрями збереження, відновлення та раціонального використання», обсягом 279 с.

За редакцією: Горба Олега Олександровича, кандидата сільськогосподарських наук, доцента, проректора з науково-педагогічної, наукової роботи Полтавської державної аграрної академії;

Чайки Тетяни Олександрівни, кандидата  економічних наук Полтавської державної аграрної академії;

Яснолоб Ілони Олександрівни, кандидата економічних наук, старшого викладача кафедри підприємництва і права Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 15

 від 28 лютого 2019 року

3 Збірник матеріалів конференції IV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вирішення сучасних проблем у ветеринарній медицині» (м. Полтава, 14-15 лютого 2019 року), обсягом  174 с.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

4 Випуск науково-виробничого фахового журналу

«Вісник Полтавської державної аграрної академії», випуск № 1 за 2019 рік.

 

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

5 Навчальний посібник

«Вакуумна техніка та технології» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» спеціальності 133 «Галузеве машинобудування», обсягом 67 с.

Під загальною редакцією кандидата технічних наук, доцента Арендаренка Володимира Миколайовича, професора кафедри технології та обладнання переробних і харчових виробництв Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

6 Монографія

«Управління розвитком сфери охорони здоров’я України», обсягом 236 с.

Автори: Маркіна Ірина Анатоліївна, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавській державній аграрній академії;

Аль Ширафі Мохаммед Авад, доктор філософії.

Протокол № 16

 від 26 березня 2019 року

7 Навчальний посібник

«Облік, оподаткування та аудит» для здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» освітньо-професійної програми 071 «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», обсягом 509 с.

Автори: Плаксієнко Валерій Якович, доктор економічних наук, професор, завідувач, професор кафедри бухгалтерського обліку Полтавської державної аграрної академії;

Верига Юстина Андріївна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

Кулик Вікторія Анатоліївна, доктор економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»;

Карпенко Євгенія Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

8 Навчальний посібник

«Міжнародні фінанси» для здобувачів вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», обсягом 128 с.

Автори: Аранчій Валентина Іванівна, кандидат економічних наук, професор, професор кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії;

Дроботя Яна Анатоліївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і кредиту Полтавської державної аграрної академії.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

9 Збірник матеріалів конференції ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент ХХІ століття: глобалізацій ні виклики», м. Полтава, 23-24 квітня 2019 року, обсягом 428 с.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року

10 Збірник матеріалів конференції ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Сучасні проблеми біобезпеки в Україні», м. Полтава, 18-19 квітня 2019 року, обсягом 100 с.

Протокол № 17

 від 23 квітня 2019 року