Рішення вченої ради від 02 лютого 2021 року, протокол № 14

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 14 від 02 лютого 2021 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1.

Про затвердження порядку денного засідання вченої ради від 02 лютого 2021 року.

відсутній

відсутній

2.

Інформація про результати навчальної, методичної, фінансової діяльності Відокремленого структурного підрозділу "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії"за 2020 рік та про перспективні напрями розвитку навчального закладу.

Доповідає – Орошан Т.А., директор Відокремленого структурного підрозділу "Лубенський фінансово-економічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії". Запрошена особа атестаційною комісією .

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

відсутній

 

3.

Інформація начальника відділу з охорони праці про забезпечення належних умов праці, дотримання вимог охорони праці та протипожежної безпеки в Полтавській державній аграрній академії за 2020 рік.

Доповідає – Сіромаха М.В., начальник відділу з охорони праці. Запрошена особа атестаційною комісією .

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

відсутній

4.

Інформація про провадження освітньої діяльності за певними рівнями вищої освіти та за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

відсутній

5.

Про започаткування та провадження освітньої діяльності Полтавської державної аграрної академії підготовки фахівців  з вищою освітою другого (магістерського) рівня  у 2021-2022 навчальному році

Доповідає – Вакуленко Ю.В., доцент, керівник навчально-наукового інституту комунікаційних та інноваційних освітніх технологій

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 19 від 02 лютого 2021 року

6.

Про затвердження розподілу ліцензійного обсягу підготовку здобувачів вищої освіти Полтавською державною  аграрною академією у 2021 році

Доповідає – Костенко О.М., професор, проректор з науково-педагогічної роботи

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 20 від 02 лютого 2021 року

7.

Про внесення змін до Правил прийому до Полтавської державної аграрної академії в 2021 році.

Доповідає – Осташова В.О., доцент, відповідальний секретар приймальної комісії

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 21 від 02 лютого 2021 року

8.

Різне.

8.1

Про затвердження Положення про порядок організації та проведення наукових заходів на базі Полтавської державної аграрної академії (нової редакції).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 22 від 02 лютого 2021 року

8.2

Про затвердження Регламенту підготовки та проведення засідань вченої ради Полтавської державної аграрної академії (нової редакції).

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 22 від 02 лютого 2021 року

8.3

Про відрахування здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (за рахунок коштів державного бюджету) освітньо-наукової програми «Агрономія» за спеціальністю 201 «Агрономія» кафедри землеробства і агрохімії ім.. В.І. Сазанова Тереховської Катерини Анатоліївни за власним бажанням.

Науковий керівник – Писаренко Павло Вікторович, доктор сільськогосподарських наук, професор, професор кафедри землеробства і агрохімії ім.. В.І. Сазанова Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 25-ст від 02 лютого 2021 року

8.4

Про відрахування здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання (за рахунок коштів державного бюджету) освітньо-наукової програми «Ветеринарна медицина» за спеціальністю 211 «Ветеринарна медицина» кафедри хірургії та акушерства Розкладки Дмитра Юрійовича за станом здоров’я.

Науковий керівник – Кулинич Сергій Миколайович, доктор ветеринарних наук, професор, професор кафедри хірургії та акушерства Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 24-ст від 02 лютого 2021 року

8.5

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету Шпарика Яреми Ярославовича на тему: «Державне регулювання відтворення землі, як фактора виробництва в Україні».

Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Куцик Валентина Ісідорівна, професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 24 від 03 лютого 2021 року

8.6

Про проведення попередньої експертизи дисертації та надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 211 Ветеринарна медицина (2017 рік набору) кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії Горб Ксенії Олегівни за темою: «Ктеноцефальоз собак (поширення, діагностика та лікування)». Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор Євстаф’єва Валентина Олександрівна, завідувач кафедри паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 29 від 08 лютого 2021 року
8.7

Про затвердження оновлених освітньо-наукових програм, у межах діючих загальних та фахових компетентностей

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 30 від 08 лютого 2021 року
8.8

Про внесення змін в Профіль освіто-наукових програм 051 Економіка, 073 Менеджмент, 211 Ветеринарна медицина 2019, 2020 років.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу

 № 14 від 02 лютого

2021 року

№ 22 від 02 лютого 2021 року