Рішення вченої ради від 04 червня 2021 року, протокол № 24

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 24  від 04  червня 2021 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

 (№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія».

Доповідає Дудніков Ігор, декан інженерно-технологічного факультету, доцент.

Витяг з протоколу №24 від 04 червня  2021 року

№458-ст від 04 червня 2021 року

2.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Доповідає Дорогань-Писаренко Людмила, декан факультету обліку та фінансів, професор.

Витяг з протоколу №24 від 04 червня  2021 року

№461-ст від 04 червня 2021 року

3.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

Доповідає Дорогань-Писаренко Людмила, декан факультету обліку та фінансів, професор.

Витяг з протоколу №24 від 04 червня  2021 року

№462-ст від 04 червня 2021 року

4.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Бакалавр» заочної форми навчання за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

Доповідає Шостя Анатолій, декан факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва, професор.

Витяг з протоколу №24 від 04 червня  2021 року

№460-ст від 04 червня 2021 року