Рішення вченої ради від 10 грудня 2020 року, протокол № 6

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 6 від 10 грудня 2020 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

 (№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія».

Доповідає Дудніков Ігор, декан інженерно-технологічного факультету, професор.

Витяг з протоколу

№ 6 від 10 грудня  2020 року

№1084-ст
від
10 грудня 2020 року