Рішення вченої ради від 15 березня 2021 року, протокол № 16

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол № 16 від 15 березня 2021 року

Рішення

вченої ради академії

Наказ ректора академії

(№, дата)

1.

Про затвердження порядку денного та регламенту роботи засідання вченої ради академії від 16 березня 2021 року.

Доповідає – Аранчій В.І., професор, ректор, голова вченої ради академії..

відсутній

відсутній

2.

Звіт керівника виробничої практики Полтавської державної аграрної академії про підсумки проведення практик за 2019-2020 навчальний рік.

Доповідає – Браславець Т.М., керівник виробничої практики. Запрошена особа постійною комісією вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

Витяг з протоколу № 16 від 15 березня 2021 року

№ 64 від 16 березня 2021 року

 

3.

Інформація про результати навчальної, методичної, фінансової діяльності Відокремленого структурного підрозділу "Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії" за 2020 рік та про перспективні напрями розвитку навчального закладу.

Доповідає – Корнієнко В.М., директор Відокремленого структурного підрозділу "Лохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії". Запрошена особа постійною комісією вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

Витяг з протоколу № 16 від 15 березня 2021 року

відсутній

4.

Інформація про результати навчальної, методичної, фінансової діяльності Відокремленого структурного підрозділу "Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії" за 2020 рік та про перспективні напрями розвитку навчального закладу.

Доповідає – Чишко М.М., директор Відокремленого структурного підрозділу "Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавської державної аграрної академії".Запрошена особа постійною комісією вченої ради академії – з питань освітньої діяльності.

Витяг з протоколу № 16 від 15 березня 2021 року відсутній
5.

Різне

5.1

Про затвердження до друку змісту випуску науково-виробничого фахового журналу «Вісник Полтавської державної аграрної академії» № 1 за 2021 рік.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 16 від 15 березня 2021 року

№ 64 від 16 березня 2021 року

5.2

Про розгляд клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на тему: «Менеджмент ресурсозберігаючого розвитку підприємств агропродовольчої сфери України» здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії денної форми навчання зі спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування) 2017 року набору кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії Лопушинської Олени В’ячеславівни. Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Маркіна Ірина Анатоліївна, завідувач, професор кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 16 від 15 березня 2021 року

відсутній

5.3

Про розгляд клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на тему: «Менеджмент галузевої конкурентоспроможності на засадах сталого розвитку» здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 073 Менеджмент (галузь знань 07 Управління та адміністрування) 2019 року набору кафедри бухгалтерського обліку та економічного контролю Полтавської державної аграрної академії Соловйова Олексія Андрійовича. Науковий керівник  – доктор економічних наук, професор Шмиголь Надія Миколаївна, професор кафедри менеджменту Національного університету «Запорізька політехніка».

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 16 від 15 березня 2021 року

відсутній

5.4

Про розгляд клопотання до Міністерства освіти і науки України щодо утворення разової спеціалізованої вченої ради з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертації на тему: «Державне регулювання відтворення землі, як фактора виробництва в Україні» здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка (галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки) 2018 року набору кафедри обліку, контролю, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету Шпарика Яреми Ярославовича. Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент Куцик Валентина Ісідорівна, професор кафедри економіки Львівського торговельно-економічного університету.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 16 від 15 березня 2021 року

відсутній

5.5

Про атестацію наукової роботи стипендіатів Полтавської державної аграрної академії, які отримують стипендію Кабінетів Міністрів України для молодих вчених.

Доповідає – Писаренко П.В., професор, перший проректор, заступник голови вченої ради академії.

Витяг з протоколу № 16 від 15 березня 2021 року №  67 від 22 березня 2021 року