Рішення вченої ради від 23 квітня 2021 року, протокол № 20

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол №20  від 23  квітня 2021 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

 (№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Доповідає Галич Олександр, директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, професор.

Витяг з протоколу № 20 від 23 квітня  2021 року

№ 287-ст від

23 квітня 2021 року

2.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Доповідає Галич Олександр, директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, професор.

Витяг з протоколу № 20 від 23 квітня  2021 року

№ 288-ст від

23 квітня 2021 року

3.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 051 «Економіка».

Доповідає Галич Олександр, директор навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій, професор.

Витяг з протоколу № 20 від 23 квітня  2021 року

№ 286-ст від

23 квітня 2021 року