Рішення вченої ради від 30 квітня 2021 року, протокол № 21

з/п

Питання порядку денного засідання вченої ради академії,

протокол №21  від 30 квітня 2021 року

Рішення вченої ради академії

Наказ ректора академії

 (№, дата)

1.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 208 «Агроінженерія».

Доповідає Дудніков Ігор, декан інженерно-технологічного факультету, доцент.

Витяг з протоколу № 21 від 30 квітня  2021 року

№ 313-ст від

30 квітня 2021 року

2.

Про урочистий випуск здобувачів ступеня вищої освіти «Магістр» заочної форми навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».

Доповідає Дорогань-Писаренко Людмила, декан факультету обліку та фінансів, професор.

Витяг з протоколу № 21 від 30 квітня  2021 року

№ 312-ст від

30 квітня 2021 року