Спеціальність "Агроінженерія"

На інженерно-технологічному факультеті готують фахівців за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»).

Після успішного закінчення 4-х курсів (на денній та заочній формі навчання) здобувачам вищої освіти присуджують ступень вищої освіти «Бакалавр» та кваліфікацію фахівець з агроінженерії.

Фахівці даного профілю здатні виконувати найрізноманітніші професійні завдання та можуть займати первинні керівні посади із технічного забезпечення агропромислового виробництва.

 

Спеціальність

208  Агроінженерія

Освітньо-професійна програма

Технології і засоби механізації сільськогосподарського виробництва

Рівень вищої освіти

Перший рівень (бакалаврський)

Основа вступу

Повна загальна середня освіта

ОКР Молодший спеціаліст

Бюджет/контракт

Бюджет і контракт

Тільки контракт

Бюджет і контракт

Тільки контракт

Предмети ЗНО

(вступних випробувань)

 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Фізика або Географія
 1. Українська мова та література
 2. Математика
 3. Історія України або Біологія

Фахове випробування

Рівень вищої освіти

Другий рівень (магістерський)

Основа вступу

Бакалавр, Магістр, ОКР Спеціаліст

Бюджет/контракт

Бюджет і контракт

Предмети ЗНО

(вступних випробувань)

 1. Фахове випробування
 2. Іспит з іноземної мови (англійська; німецька)
 

Безпосередні обов'язки можуть стосуватися:

 • сільського господарства та пов'язаними з ним послугами;
 • надання послуг у рослинництві та тваринництві;
 • облаштування ландшафту;
 • змішаного сільського господарства;
 • ремонту, технічного обслуговування і монтажу машин та устаткування  для сільського та лісового господарства;
 • монтажу машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів;
 • ремонту і технічного обслуговування машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів.

У разі бажання здобувачі вищої освіти можуть продовжити навчання за ступенем вищої освіти «Магістр» (спеціальність 208 «Агроінженер»). Після успішного закінчення програми денної форми навчання у 1,5 роки здобувачам вищої освіти присуджують ступень вищої освіти «Магістр» та кваліфікацію інженер-дослідник з агроінженерії.

 

Наші координати:

ПДАА, корпус 3, Інженерно-технологічний факультет

вул. Г. Сковороди, 1/3

м. Полтава, 36003

 

Контактні телефони:

(0532) 56-96-87

(066) 579-23-19

(096) 524-90-43

 

Електронні ресурси:

vstup@pdaa.edu.ua

mech@pdaa.edu.ua

www.pdaa.edu.ua

facebook.com/agroacademy/