Спеціальність "Агроінженерія"

На інженерно-технологічному факультеті готують фахівців за спеціальністю 208 «Агроінженерія» (галузь знань 20 «Аграрні науки та продовольство»).

Після успішного закінчення 4-х курсів на денній формі навчання (та 5-и курсів на заочній) студентам присуджують ступень вищої освіти «Бакалавр» та кваліфікацію фахівець з агроінженерії.
Фахівці даного профілю здатні виконувати найрізноманітніші професійні завдання та можуть займати первинні керівні посади із технічного забезпечення агропромислового виробництва.
 

Безпосередні обов'язки можуть стосуватися:

  • сільського господарства та пов'язаними з ним послугами;
  • надання послуг у рослинництві та тваринництві;
  • облаштування ландшафту;
  • змішаного сільського господарства;
  • ремонту, технічного обслуговування і монтажу машин та устаткування  для сільського та лісового господарства;
  • монтажу машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів;
  • ремонту і технічного обслуговування машин та устаткування для переробки сільськогосподарських продуктів.

У разі бажання студенти можуть продовжити навчання за ступенем вищої освіти «Магістр» (спеціальність 208 «Агроінженер»). Після успішного закінчення програми денної форми навчання у 1,5 роки студентам присуджують ступень вищої освіти «Магістр» та кваліфікацію інженер-дослідник з агроінженерії.