Спеціальність «Економіка»

 На базі Навчально-наукового інституту економіки, управління, права та інформаційних технологій здійснюється підготовка за освітньо-професійною програмою «Економіка підприємства» спеціальності 

 051 ЕКОНОМІКА

Форми навчання:

  • денна.
 
 
Економіка – це наука про використання обмежених ресурсів, виробництво, розподіл, обмін, продаж та споживання товарів і послуг.
Здобувачі вищої освіти з економіки вивчають функціонування будь-якого підприємства (організації), незалежно від їх розміру та організаційно-правової форми господарювання.
Професія економіста має такі унікальні риси:
– перспективність – можливість успішно почати власний бізнес;
– універсальність – широкі можливості працевлаштування в будь-якій сфері, де потрібні економічні знання;
– дохідність – високий рівень заробітної плати економістів-професіоналів.
За спеціальністю 051 “Економіка” здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців для провідних українських та зарубіжних підприємств, органів державного управління та місцевого самоврядування, дослідницьких, аналітичних та експертних центрів.
Навчання здійснюється за наступними формами: денна, заочна.
Джерела фінансування здобуття вищої освіти зі спеціальності 051 “Економіка”: за рахунок державного замовлення, за рахунок коштів юридичних осіб або за рахунок коштів фізичних осіб.
Підготовка фахівців здійснюється за двома ступенями вищої освіти: бакалавр, магістр.
Термін навчання за ступенем вищої освіти “Бакалавр” (спеціалізація – “Економіка підприємства”), за денною формою навчання 4 роки.
За ступенем вищої освіти “Магістр” (спеціалізація – “Економіка підприємства”) – 1,5 роки (за денною і заочною формою навчання).
Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальністю 051 “Економіка” здійснюється для виконання ними в майбутньому організаційно-управлінської, адміністративно-господарської та інформаційно-аналітичної функцій.
Спеціальну підготовку фахівців з економіки здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад кафедр факультету економіки та менеджменту. Викладання дисциплін забезпечують доктори та кандидати економічних наук.
Підготовка фахівців з економіки здійснюється із застосуванням активних форм і методів навчання – онлайн-курсів, розробки групових проектів, тренінгів, обговорення практичних ситуацій, у т.ч за участі фахівців провідних підприємств України.
Постійно здійснюється підготовка студентів до участі у міжнародних та всеукраїнських стипендіальних програмах та конкурсах, а саме:
1. Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук Міністерства освіти і науки України.
2. Конкурсі молодих учених, спеціалістів і студентів на кращу наукову роботу, що проводився Інститутом стратегічних оцінок (ІСО) при Президентському фонді Леоніда Кучми “Україна”.
3. Конкурсі студентських наукових робіт Фонду В. Пінчука “Завтра. UA”.
4. Всеукраїнському молодіжному конкурсі “Новітній інтелект України”, що проходить у рамках Міжнародного благодійного Фонду “Україна 3000”.
5. Всеукраїнському проекті “Україна сьогодні: Новий старт. Економічний і соціальний розвиток” за підтримки Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВМГО “Студентська республіка”.
6. Всеукраїнському конкурсі студентських проектів економічних реформ за підтримки Всеукраїнської спілки вчених-економістів та Національної академії наук України.
7. Конкурсі студентських наукових робіт з тематичного напряму “Сталий розвиток за участі місцевих громад” за підтримки Європейського Союзу та Програми розвитку ООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду”.
8. Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності серед молоді.
9. Конкурсі есе Фонду братів Кличків та Фонду Конрада Аденауера в рамках спільного проекту “Оздорови суспільство”.
10. Конкурсі на кращу наукову роботу Ради ректорів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації Полтавського регіону та Обласного наукового студентського товариства.
 
 
За 2013 – 2017 рр.: підготовлено 411 студентів для участі в наукових конкурсах та стипендіальних програмах, з них підготовлено 417 наукових робіт, – серед яких 105 переможців в наукових конкурсах.
Створена спеціалізована вчена рада Д 44.887.01 з захисту докторських і кандидатських дисертацій за двома спеціальностями: 08.00.03 – “Економіка і управління національним господарством” та 08.00.04 – “Економіка і управління підприємствами”.
Професійні назви робіт, які здатен виконувати здобувач вищої освіти за ступенем вищої освіти “Бакалавр” (спеціалізація – “Економіка підприємства”) зі спеціальності 051 “Економіка”:
– економіст;
– економетрист;
– логіст;
– економіст з міжнародної торгівлі;
– економіст зі збуту; економіст з податків і зборів;
– економіст з договірних та претензійних робіт;
– економіст з фінансової роботи; економіст із ціноутворення; економіст з планування;
– економіст з праці;
– економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності; економічний радник;
– економіст з матеріально-технічного забезпечення;
– аналітик з інвестицій;
– аналітик з питань фінансово-економічної безпеки;
– аналітик з кредитування; агент комерційний;
– фахівець з ефективності підприємництва;
– фахівець з управління проектами та програмами у сфері матеріального (нематеріального) виробництва;
– фахівець з управління активами; консультант з ефективності підприємництва; консультант з раціоналізації виробництва;
– помічник керівника виробничого підрозділу; помічники керівників малих підприємств;
– помічник керівника підприємства (установи, організації).
Професійні назви робіт, які здатен виконувати здобувач вищої освіти за ступенем вищої освіти “Магістр” (спеціалізація – “Економіка підприємства”) зі спеціальності 051 “Економіка”:
– головний економіст;
– директор з економіки;
– директор комерційний;
– директор з маркетингу;
– директор фінансовий;
– директор (керівник) малого підприємства;
– директор департаменту;
– заступник директора департаменту;
– керуючий відділенням;
– завідувач відділу (самостійного чи у складі управління);
– керівник апарату місцевих органів державної влади;
– керівник головного управління;
– начальник (завідувач) підрозділу;
– начальник відділу (самостійного чи у складі управління);
– начальник відділу управління; начальник підвідділу;
– завідувач відділу (місцеві органи державної влади);
– завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація);
– керівник апарату;
– керівник структурного підрозділу – головний спеціаліст;
– начальник управління; начальник відділу збуту (маркетингу);
– начальник комерційного відділу; викладач вищого навчального закладу;
– викладач професійно-технічного навчального закладу;
– науковий співробітник (ефективність господарської діяльності, маркетинг, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність).
Випускники зі спеціальності 051 “Економіка” працюють у різних підприємствах України, країнах ЄС, США, Канади, Китаю: аграрних, торгівельних, переробних, транспортних, будівельних на посадах економістів, логістів, фінансистів, менеджерів, а також керівниками підприємств та структурних підрозділів. Частина випускників працює в підрозділах Державної податкової адміністрації України, Державного казначейства України, Державної фінансової інспекції України, в державних органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, науково-дослідних установах.