Спеціальність "Фінанси, банківська справа та страхування"

     Факультет обліку та фінансів має ліцензію Міністерства освіти і науки України, яка засвідчує право на провадження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» та сертифікат про Державну акредитацію за IV рівнем терміном діі до 2025 року.

     Очолює факультет декан, кандидат економічних наук, доцент 

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна.

        

     СЬОГОДНІ ФАКУЛЬТЕТ ЗАБЕЗПЕЧУЄ:

     1) високу якість надання освіти на основі інформаційно-презентаційних та інтерактивних освітніх технологій;
     2) практичну підготовку студентів до майбутньої професійної діяльності (виробнича практика на підприємствах різних форм господарювання України, Європи та інших країн з розвиненою економікою);
     3) можливість набуття студентами навичок користування комп’ютерною технікою і оволодіння новітніми інформаційними технологіями.
     4) високий рівень вивчення іноземних мов.

   

     Підготовка фахівців за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» здійснюється на базі сучасних технологій в сфері науки та освіти за освітньо-професійними програмами таких ступенів підготовки:

       

 

Основні дисципліни напряму підготовки «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

     Потребу та інтерес у випускниках факультету проявляють:

  • підприємства та установи різних форм власності;
  • органи місцевого самоврядування;
  • податкові органи;
  • митна служба;
  • страхові компанії;
  • державні цільові фонди;
  • комерційні банки;
  • аудиторські фірми;
  • консалтингові компанії;
  • фінансово-кредитні установи та багато інших організацій.

 

      Особливості роботи фінансиста: 

   - здійснює  фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів,  забезпеченням фінансової стабільності підприємства;

   - аналізує стан фінансової і господарської діяльності підприємства;

   - бере участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів,  забезпеченні поточного фінансування;

   - здійснює взаємодію з різними структурами фінансового ринку по аспектах фінансової,  кредитної та податкової діяльності.

     

 

    Місцем професійної діяльності фінансиста є державні органи всіх рівнів діяльності та підпорядкування, банки, біржі, фінансові та страхові компанії, інвестиційні фонди, економічні і фінансові служби підприємств і організацій.

 

      Специфіка діяльності фінансиста визначається конкретними умовами робочого місця, також можуть бути різні варіації, але основні професійні напрями і цілі такі:
1. Фінансово-кредитна – розробка і використання різних систем обліку і витрат для оцінки витрат і доходів, складання фінансових кошторисів, розробка кредитних операцій і контроль за ними, планування фінансів, надання рекомендацій з операцій з нерухомістю (продаж, покупка, злиття фірм).
2. Податково-бюджетна – розрахунок податків, їх нарахування (контроль за кількістю) і відрахування; планування бюджету.
3. Інвестиційна – капіталовкладення, спрямовані на підтримку і розширення капіталу. Інвестиції реалізуються шляхом кредитування, прямих витрат грошових коштів і покупки цінних паперів.
4. Нормативно-методична – розробка і впровадження систем фінансової і статистичної звітності, складання фінансових звітів.
5. Страхова – робота зі страховими документами.
6. Зовнішньо-економічна – економіка і організація виробництва (робота в умовах постійної змінної економічної кон'юнктури).

     За високі успіхи в навчанні, активну участь у громадському житті на факультеті призначаються заохоувальні стипендії Президента України, ім. Героя України Антонця С.С., ректора академії та небюджетних фондів («Завтра-UA», «Україна» та багатьох інших). Студенти, що демонструють високий рівень наукової діяльності мають можливість продовжити своє навчання в аспірантурі.

       Постійне розширення міжнародної співпраці дозволяє студентам щорічно проходити стажування за кордоном, зокрема в Англії, Німеччині, Австрії, Данії, Франції, США, Швейцарії, Швеції, Нідерландах, Канаді, Польщі, Угорщині, Норвегії, Фінляндії, Австралії, Новій Зеландії.